غزل شماره ۲۹۶: طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف

غزل شماره ۲۹۶: طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف

طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف

گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف

طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من

گر چه سخن همی‌برد قصه من به هر طرف

از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد

وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف

ابروی دوست کی شود دستکش خیال من

کس نزده‌ست از این کمان تیر مراد بر هدف

چند به ناز پرورم مهر بتان سنگدل

یاد پدر نمی‌کنند این پسران ناخلف

من به خیال زاهدی گوشه‌نشین و طرفه آنک

مغبچه‌ای ز هر طرف می‌زندم به چنگ و دف

بی خبرند زاهدان نقش بخوان ولاتقل

مست ریاست محتسب باده بده ولاتخف

صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می‌خورد

پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف

حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق

بدرقه رهت شود همت شحنه نجف

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- اگر بخت و اقبال کمکم کنند، دامن معشوق را خواهم گرفت اگر بتوانم آن را بکشم مایه شادمانی است و اگر او مرا بکشد نیز آفرین بر آن که مایه شرف و افتخار است.

 ۲- دل پرامید من، بهره ای بخشایش بدست نیاورد، با آنکه قصد زندگی ما به هر سوی می برد و بیان می کند. 

٣- از خم ابروی تو هم هیچ گشایشی در کار من نشد افسوس که در این تصور باطل، عمر عزیزم تلف شد.

 ۴- چه زمانی، خیال و رؤیای من می تواند بر ابروی یار دست بکشد؟ تاکنون هیچ کس از این کمان، تیر مراد و کامیابی اش را به هدف نزده است.

۵- تاکی عشق زیبارویان سنگدل را در دل خود پرورش دهم؟ این پسران بدسرشت، از پدر خود یادی نمی کنند. 

۶- من با خیال زاهد شدن، گوشه نشین شدم و عجیب آن است که از هر طرف مغبچه ای راه دل مرا با نوای چنگ و دف می زند.

 ۷- زاهدان ناآگاهند پس ترانه بخوان و حرف مزن و محتسب نیز از باده ریا و تزویر خود مست شده است، پس شراب بخواه و از او مترس.

۸- ببین که صوفی شهر، چگونه لقمه مشکوک به حرام می خورد، امید که پاردم این حیوان خوش علف. دراز شود.

۹- حافظ اگر با درستی و صداقت در راه خاندان نبوت گام برداری، همت عالی شاه نجف - علی (ع) - بدرقه راهت خواهد شد.
 

تفسیر اول فال

پای در راهی نهاده ای و حاضری برای رسیدن به هدف، هر سختی ای را تحمل کنی، اما گا سی دچار ناامیدی می شوی و می اندیشی عمر خود را بیهوده در این راه تلف کرده ای، ولی دل خود را از زنگارها پاک کن و از مال حرام بپرهیز و تنها به خدا و معصومین توکل کن تا به هدف خود برسی و اقبال تو را یاری نماید.

تفسیر دوم فال

اگرچه افراد فریبکار و دورو شما را آزار داده و دلسرد کرده اند اما بدانید که شما با حفظ خلوص نیت و صداقت در کارها می توانید به اهداف خود دست پیدا کنید.

ایمان به خداوند و اخلاص دو سرمایه اصلی هر انسانی هستند. تردید به دل راه ندهید و به حق توکل داشته باشید.

برای آرزوهای محال عمر خود را هدر ندهید. انشالله بیمار شفا پیدا می کند و قرض ها ادا می شود. از حسودان دوری کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×