غزل شماره ۲۹۸: مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق

غزل شماره ۲۹۸: مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق

مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق

گرت مدام میسر شود زهی توفیق

جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است

هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق

به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت

که در کمینگه عمرند قاطعان طریق

بیا که توبه ز لعل نگار و خنده جام

حکایتیست که عقلش نمی‌کند تصدیق

اگر چه موی میانت به چون منی نرسد

خوش است خاطرم از فکر این خیال دقیق

حلاوتی که تو را در چه زنخدان است

به کنه آن نرسد صد هزار فکر عمیق

اگر به رنگ عقیقی شد اشک من چه عجب

که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق

به خنده گفت که حافظ غلام طبع توام

ببین که تا به چه حدم همی‌کند تحمیق

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- اگر جایگاهی بی خطر و شرابی خالص و رفیقی مهربان همواره برایت فراهم است، خوشا به سعادتت.

 ۲- جهان و همه کارهای جهان، همگی هیچ در هیچ است و من این نکته ظریف را هزاران بار، مورد تحقیق قرار داده ام.

 ٣- افسوس و فغان که تاکنون نمی دانستم که تنها رفیق - و تنها رفیق - کیمیای خوشبختی بود.

 ۴- به مكان امنی برو و زندگی را مغتنم بشمار زیرا در کمینگاه عمر، راهزنان عمر، مخفی شده اند.

۵- بیا که تو به از لب لعل معشوق و صدای خنده شراب در جام، تصور باطلی است که عقل آن را باور ندارد.

۶- اگر چه بهره ای از آن کمر باریک چون مویت به همچون منی نمی رسد اما خاطرم از این تصور دقیق، خوش است.

 ۷- هزاران اندیشه عمیق هم نمی توانند به عمق آن شیرینی برسند که در چاه زنخدان تو است.

۸- اگر اشک من چون عقیق، سرخ است عجیب نیست زیرا که نشان انگشتری لب لعل تو چون عقیق است.

۹- به تمسخر گفت که حافظ، من برده طبع موزون تو هستم، ببین تا چه حدی مرا به حماقت میکشاند.
 

تفسیر اول فال

به دنبال سعادت و خوشبختی می گردی، در حالیکه نمی دانی خوشبختی حقیقی همان چیزی است که در اختیار تو قرار دارد و تو روش استفاده از آن را نمی دانی. فرصت ها را غنیمت شمار، چرا که دقایق رفته را بازگشتی نیست. به خود بیا و تصمیمات خود را عاقلانه اتخاذ کن و به آینده ای روشن امیدوار باش.

تفسیر دوم فال

قدر دوستان صادق و دلسوز را بدانید که دوست خوب به این راحتی ها پیدا نمی شود. مبادا با کبر و غرور باعث رنجش دوستان شده و آن ها را از دست بدهید.

از هدر دادن وقت برحذر باشید که رقیبان به شدت در حال تلاش اند. با تلاش و دقت و توکل موفق شده و به اهداف خود خواهید رسید. مراقب باشید که دوباره فریب کسی را نخورید.

ملاقات مهم و سفر خوبی در پیش دارید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×