غزل شماره ۲۹۹: اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک

غزل شماره ۲۹۹: اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک

از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک

برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور

که بی‌دریغ زند روزگار تیغ هلاک

به خاک پای تو ای سرو نازپرور من

که روز واقعه پا وا مگیرم از سر خاک

چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری

به مذهب همه کفر طریقت است امساک

مهندس فلکی راه دیر شش جهتی

چنان ببست که ره نیست زیر دیر مغاک

فریب دختر رز طرفه می‌زند ره عقل

مباد تا به قیامت خراب طارم تاک

به راه میکده حافظ خوش از جهان رفتی

دعای اهل دلت باد مونس دل پاک

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- اگر شراب می نوشی، جرعه ای از آن را به خاک نثار کن، اگر سودی از گناه توبه دیگری برسد، باکی نیست.

 ۲- برو و هر چه که داری بخور ولی افسوس مخور زیرا که روزگار، شمشیر مرگ را بدون دریغی میزند.

 ٣- ای یار نازپرورده سرو قامت من، به خاک پایت سوگند روز رستاخیز، پایت را از سر خاک من دور مكن

 ۴- در مذهب اهل دوزخ و اهل بهشت و آدمی و فرشته، بخل و امساک طريق و شیوه کافری است.

۵- مهندس فلک (کیوان) آنچنان راه شش جهتی صومعه دنیا را بسته است که حتی به زیر این جهان خاکی هم راه نیست

۶- دختر رز (شراب) چه عجیب راه عقل را قطع می کند، امید که تا روز قیامت، داربست تاک خراب نشود.

 ۷- حافظ در راه میخانه چه شادمان از دنیا رفتی، دعای اهل دل، همدم و مونس دل پاکت باشد.
 

تفسیر اول فال

در زندگی خود هرگز حسرت گذشته ها را مخور، چرا که تنها فایده آن تلخ کردن زندگی به کام تو و دیگران است. همیشه سعی کن برای مردم سودمند باشی و در هر عملی که انجام می دهی، در کنار نفع خود به سود دیگران نیز بیاندیش تا دعای خیر آنها همیشه و در همه حال تو را در کارهایت یاری دهد.

تفسیر دوم فال

برای رسیدن به بهترین نتیجه ها باید به جمع روی آورده و از تک روی بپرهیزید. کارهای گروهی بهترین راه برای رسیدن به اهداف است. در این مسیر به دوستان دلسوز و وفادار نیاز خواهید داشت.

در روزگار خوشی و فراخی به دیگران کمک کنید تا آن ها نیز زمانی که نیاز داشتید به شما یاری برسانند. از غم و غصه چیزی عاید شما نخواهد شد، از لحظه های زندگی لذت ببرید.

سعی کنید با اطرافیان به خصوص خانواده مهربان تر باشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×