شعر صلاح کار کجا و من خراب کجا با تفسیر و معنی

شعر صلاح کار کجا و من خراب کجا با تفسیر و معنی

صلاح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را

سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد

چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا

چو کحل بینش ما خاک آستان شماست

کجا رویم بفرما از این جناب کجا

مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است

کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا

بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال

خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست

قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی غزل شماره ۲: صلاح کار کجا و من خراب کجا

۱- مصلحت امور کجاست و من مست و خراب کجا هستم؟ ببین که تفاوت من و اصلاح کار، تا چه حد است؟
۲- دلم از صومعه و خرقه ریاکارانه ملول و آزرده شد، دیر مغان و شراب ناب و خالص کجاست؟
٣- تقوی و راستی به رندی و لاابالیگری چه نسبت دارد، پند واعظ کجاست و آواز رباب کجا؟
۴- دل دشمنان که چون چراغی خاموش است چگونه می تواند به چهره دوستان که چون شمع آفتاب است بنگرد؟
۵- وقتی که سرمه دیدگان ما از خاک آستان شماست، تو بفرما که ما از این درگاه به کجا برویم؟
۶- ای دل با این شتاب کجا می روی، فقط به سیب زنخدان یار نگاه مکن و فریفته اش مشو بلکه متوجه چاه ذقن او نیز باش که در راهت است.
۷- روزگار وصال - که یادش بخیر باد - گذشت، آن عشوه و ناز و آن درشتخویی یار کجاست؟ (که خواهان آن هستم.)
۸- ای دوست، از حافظ، آرامش و آسایش را امید مدار، آرامش و صبوری و خواب کجاست؟
 

تفسیر اول غزل

مصلحت کار انسان را جز خدا کسی نمی داند و گاهی نفع تو در آن اموری است که اتفاق می افتد نه آنچه که تو انتظارش را داری. بدان که هر صورت زیبایی، سیرت زیبا ندارد و گاهی پشت این زیبایی های ظاهری دامهایی نهفته است که انسان را اسیر خود می کند. هرکسی معنای عشق و محبت را نمی فهمد، پس در انتخاب مسیر زندگی خود تا آنجا که می توانی دقت و حوصله به خرج بده زیرا عجله در کارها جز پشیمانی سودی نخواهد داشت.

تفسیر دوم غزل

صبوری پیشه کنید که رمز فائق آمدن بر مشکلات و سختی ها می باشد. برای موفقیت در کارها فکر خود را به کار انداخته و از یاس و ناامیدی حذر کنید. انشالله به زودی لطف پروردگار شامل حال شما خواهد شد.

برای رسیدن به اهداف واقعی، از رویاهای محال دوری کنید. از عجله بپرهیزید و تقوا داشته باشید. مراقب باشید فریب دشمنان به ظاهر دوست را نخورید. از گذشته عبرت گرفته و آن را به دست فراموشی بسپارید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×