غزل شماره ۳۰۰: هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک

غزل شماره ۳۰۰: هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک

هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک

گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

مرا امید وصال تو زنده می‌دارد

و گر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک

نفس نفس اگر از باد نشنوم بویش

زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک

رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات

بود صبور دل اندر فراق تو حاشاک

اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم

و گر تو زهر دهی به که دیگری تریاک

بضرب سیفک قتلی حیاتنا ابدا

لأن روحی قد طاب ان یکون فداک

عنان مپیچ که گر می‌زنی به شمشیرم

سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک

تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند

به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک

به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ

که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- اگر هزار دشمن نیز قصد کشتن مرا داشته باشند وقتی تو دوست منی از هیچ دشمنی، هراس ندارم.

 ۲- تنها امید وصال تو است که مرا زنده نگاه می دارد وگرنه هر لحظه از هجران تو در بیم و هلاک و مرگ هستم.

 ٣- اگر لحظه به لحظه هم بوی خوش او را از باد بشنوم، دم به دم، از غم هجران، چون گل، گریبان خود، پاره خواهم کرد.

 ۴- در چشمانم از خیال تو به خواب می رود هرگز و دور باد از تو که در فراقت، دلم صبور و شکیبا باشد. 

۵- گر تو مرا مجروح کنی بهتر از این است که کسی دیگر مرهم بر زخمم بگذارد و اگر تو مرا ز هر بدهی بهتر است از اینکه دیگری پادزهر به من بدهد.

۶- به ضرب شمشیر تو کشته شوم گویی حیات ابدی من است زیرا روح و روان من خوشحال می شود اگر فدای تو شود.

۷- از من رو مگردان زیرا گر مرا با شمشیر بزنی، سر خود را سپر میکنم و دست از فتراک زین تو برنمیدارم. 

۸- تو را آنطور که حقیقت هستی هر دیده ای کجا می تواند ببیند زیرا هر کس به اندازه بینش و عقل خود، درک و شعور دارد. 

۹- اگر حافظ، از روی نیاز بر خاک در تو صورت خود را بگذارد به چشم مردم، عزیز و محترم می شود. 
 

تفسیر اول فال

اگر همه جهان با تو دشمن باشند، وقتی خدا پشتیبان توست جای هیچ بیم و هراسی نیست. داشتن آرزوها و اهداف منطقی امیدی است برای زندگی و در انسان اشتیاق زنده بودن را تحریک می کند. نیتی نیز که تو در سر داری عاملی است محرک برای پیشرفت روزافزون تو. پس راه رسیدن به این نیت را با کمال اشتیاق طی کن که سعادت از آن توست.

تفسیر دوم فال

برای لذت بردن از زندگی و رسیدن به آرامش، به خداوند متعال ایمان داشته باشید و به حق توکل کنید. زندگی پر از سختی و مشکلات است، هنگام مواجهه با حوادث بردبار باشید و از پروردگار و دوستان صادق یاری بگیرید.

روحیه قوی دارید و همین خصلت باعث شده دیگران شیفته شما شوند. نگران نباشید به زودی غم و ناراحتی ها برطرف می شود. نذر خود را ادا کنید.

از گوشه و کنایه زدن به اطرافیان برحذر باشید و برای رسیدن به مقصود دانش خود را به کار بگیرید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×