غزل شماره ۳۰۵: به وقت گل شدم از توبه شراب خجل

غزل شماره ۳۰۵: به وقت گل شدم از توبه شراب خجل

به وقت گل شدم از توبهٔ شراب خجل

که کس مباد ز کردار ناصواب خجل

صلاح ما همه دام ره است و من زین بحث

نیم ز شاهد و ساقی به هیچ باب خجل

بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم

که از سؤال ملولیم و از جواب خجل

ز خون که رفت شب دوش از سراچهٔ چشم

شدیم در نظر رهروان خواب خجل

رواست نرگس مست ار فکند سر در پیش

که شد ز شیوهٔ آن چشم پر عتاب خجل

تویی که خوبتری ز آفتاب و شکر خدا

که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل

حجاب ظلمت از آن بست آب خضر که گشت

ز شعر حافظ و آن طبع همچو آب خجل

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

1- هنگام بهار، از اینکه توبه کرده ام شراب ننوشم، شرمسار شدم، امید که کسی از کار نادرست خود، شرمنده نشود.
 ۲- صلاح و پرهیزگاری ما، دام فریب است اما من از این بابت، از معشوق زیبارو و ساقی اصلا خجل نیستم.
 ٣- شاید که بار بواسطة خلق بخشنده و خوش خود نرنجد زیرا میدانم که ما از سئوال دلتنگ می شویم و از جواب دادن شرمنده ایم.
 ۴- به دلیل آنکه دیشب از خانه کوچک چشم ما اشک خونین جاری شده در نظر باران خواب رفته، خجالت زده شدیم. 
۵- اگر نرگس مست، سر خود را پایین افکند شایسته است زیرا در برابر رفتار آن چشمان خشمگین شرمنده شد. 
۶- تو از آفتاب خوبتر و بهتری و شکر خدا که از جهت تو، در مقابل آفتاب، خجالت زده نیستم.
۷- آب حیات خضر از آن جهت در پرده ظلمات پنهان شد که از شعر دلکش حافظ و طبع روان همچون آب او، خجالت کشید و شرمسار شد.
 

تفسیر اول فال

از انجام کار خطایی به شدت پشیمان و شرمنده ای، اما بدان پشیمانی از کردار ناصواب در انجام ندادن مجدد آن است. اما در مورد انتخابی که کرده ای، دچار اشتباه نشده ای، چرا که این انتخاب تو را میان عاقلان و عالمان نه تنها خجالت زده نخواهد کرد، بلکه سربلند نیز خواهی شد.

تفسیر دوم فال

مدتی است دچار تردید و دودلی شده اید و ترس وجود شما را فرا گرفته، بهتر است از تردیدهای خود دست برداشته و عزت نفس و خودباوری خود را افزایش دهید.

از تصمیمات عجولانه و لحظه ای برحذر باشید که عاقبت خوبی برای شما نخواهد داشت. برای موفقیت لازم است با افراد دانا و باتجربه مشورت کنید تا تصمیمات درست اتخاذ کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×