غزل شماره ۳۰: زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

غزل شماره ۳۰: زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

راه هزار چاره گر از چار سو ببست

تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان

بگشود نافه‌ای و در آرزو ببست

شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو

ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست

ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت

این نقش‌ها نگر که چه خوش در کدو ببست

یا رب چه غمزه کرد صراحی که خون خم

با نعره‌های قلقلش اندر گلو ببست

مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع

بر اهل وجد و حال در های و هو ببست

حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست

احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- زلفت، دل های بسیاری را با یک تار مو بست و از چهار سوی، راه حیله گران بسیاری را سد کرد.

۲- گرهی از زلف خوشبویش را باز کرد تا عاشقان به امید بوی آن، جان دهند ولی آنان را به کام نرساند.

٣- بدان جهت شیفته و شیدا شدم که محبوبم چون ماه نو، ابروی هلالی خود را نشان داد و جلوه گری کرد و آنگاه پنهان شد.

۴- ساقی می های رنگارنگی در پیاله ریخت، تماشا کن که این نقش ها چه زیبا روی کدو تصویر شده است.

۵- پروردگارا، کوزه شراب چه سخن چینی ای کرد که به جرم آن، شراب با نغمه های قُلقُلش، راه گلویش را بست؟

۶- نوازنده، چه آهنگی نواخت که در خلوتگه رقص و سماع، راه را بر بانگ و خروش صوفیان و عرفا بست؟

۷- حافظ، هر آنکس که بی زحمت عشق ورزیدن، طالب وصال است، گویی بی وضو و ناپاک، در طواف کعبه دل، احرام پوشیده است.

تفسیر اول فال

خود را در دامی اسیر ساخته ای که همه راهها به سویت سد شده و هیچ کمکی از هیچ کس بر نمی آید. تمام این مشکلات از آن جهت برایت پیش آمده که تو فریب ظواهر و نقش و نگارها را خوردی و به دنبال آرزوهای محال رفتی. برای انجام هر کار بزرگی ابتدا مهیا نمودن مقدمات کار مهم است. اکنون چاره ای نداری جز آنکه صبر پیشه کنی و به خدا توسل کنی تا از این گرفتاری نجات یابی.

تفسیر دوم فال

ناامیدی را کنار بگذارید و برای رسیدن به مقصود تلاش کنید. مشکلات زیادی سر راه تان وجود دارد اما خداوند برای هر مشکل راه چاره ای قرار داده، پس از ناامیدی و نگرانی دست بردارید و عزم خود را جزم کنید.

عشقی که بر اساس هوا و هوس های شیطانی باشد سرانجامی نخواهد داشت. گول ظاهر افراد به ظاهر دوست را خورده اید اما به خداوند اعتماد داشته باشید زیرا در نهایت راه ها برای شما باز شده و به سر منزل مقصود خواهید رسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×