غزل شماره ۳۱۰: مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام

غزل شماره ۳۱۰: مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام

مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام

خیر مقدم چه خبر دوست کجا راه کدام

یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد

که از او خصم به دام آمد و معشوقه به کام

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست

هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام

گل ز حد برد تنعم نفسی رخ بنما

سرو می‌نازد و خوش نیست خدا را بخرام

زلف دلدار چو زنار همی‌فرماید

برو ای شیخ که شد بر تن ما خرقه حرام

مرغ روحم که همی‌زد ز سر سدره صفیر

عاقبت دانهٔ خال تو فکندش در دام

چشم بیمار مرا خواب نه در خور باشد

من لَهُ یَقتُلُ داءٌ دَنَفٌ کیفَ ینام

تو ترحم نکنی بر من مخلص گفتم

ذاکَ دعوایَ و ها انتَ و تلکَ الایام

حافظ ار میل به ابروی تو دارد شاید

جای در گوشه محراب کنند اهل کلام

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- ای پرنده مبارک قدم خوش آمدی که پیامی فرخنده آوردی، خیر مقدم میگوییم، چه خبر آورده ای؟ محبوب کجاست و کدام راه به سوی اوست؟

 ۲- پروردگارا، لطف ازلی تور بدرقه راه این قافله باشد زیرا که از وجود او، دشمن در دام افتاد و معشوق به مراد و کام رسید.

 ٣- داستان من و معشوق من، پایانی ندارد، زیرا هر چیز که ابتدایی ندارد پایان نمی پذیرد.

 ۴- گل، ناز و تنعم را از حد گذراند. یک نفس چهره خود را نشان بده، سرو نیز با ناز راه می رود و از نظر من خوشایند نیست، بخاطر خدا بیا و با ناز راه برو (تا این دو را شرمسار کنی). 

۵- اگر گیسوی دلدار، امر به بستن زنار کافری می کند، ای شیخ برو و نصیحت مکن زیرا که دیگر خرقه زهد بر تن ما حرام شده است.

۶- مرغ روح من که از سر درخت سدرالمنتهی در آسمان هفتم، آواز می خواند، سرانجام دانه خال سیاه تو، در دام افتاد. 

۷- خواب برای چشمان بیمار من شایسته نیست، چگونه کشته بیماری دائمی می تواند بخوابد؟

۸- تو بر من پاک و خالص رحم نمیکنی، گفتم، این دادخواست من و این هم تو و این هم روزگار.

۹- اگر حافظ به ابروی تو تمایل دارد شایسته است زیرا که مردم قرآن خوان و اهل کلام، جایشان در گوشه محراب است.
 

تفسیر اول فال

شانس و اقبال به شما روی کرده، به زودی اخباری به دستتان می رسد که مدتهاست منتظر شنیدن آن هستید. شما بر دشمنان و رقبای خود فائق خواهید آمد و به آرزوی دیرینه خود دست پیدا خواهید کرد. محبت بین شما و او را پایانی نیست و تا همیشه در خانه ای مملو از مهر و صفا زندگی خواهید کرد.

تفسیر دوم فال

به زودی خبر باورنکردنی به شما خواهد رسید که در زندگی شما تاثیر زیادی داشته و اوضاع را کاملا عوض خواهد کرد. از فرصت هایی که پیش رو خواهید داشت کمال استفاده را کنید.

موقعیت خوبی که برای شما ایجاد می شود می تواند زندگی شما را از این رو به آن رو بکند، از آن استفاده کنید تا لطف و رحمت خداوند را ببینید. صبوری پیشه کرده و امیدوار باشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×