غزل شماره ۳۱۱: عاشق روی جوانی خوش نوخاسته‌ام

غزل شماره ۳۱۱: عاشق روی جوانی خوش نوخاسته‌ام

عاشق روی جوانی خوش نوخاسته‌ام

وز خدا دولت این غم به دعا خواسته‌ام

عاشق و رند و نظربازم و می‌گویم فاش

تا بدانی که به چندین هنر آراسته‌ام

شرمم از خرقه آلوده خود می‌آید

که بر او وصله به صد شعبده پیراسته‌ام

خوش بسوز از غمش ای شمع که اینک من نیز

هم بدین کار کمربسته و برخاسته‌ام

با چنین حیرتم از دست بشد صرفه کار

در غم افزوده‌ام آنچ از دل و جان کاسته‌ام

همچو حافظ به خرابات روم جامه قبا

بو که در بر کشد آن دلبر نوخاسته‌ام

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- عاشق روی جوانی زیبا و خوشرفتار و نورس هستم و از خدا روی آوردن اقبال این غم را با دعا درخواست کرده ام.

 ۲- عاشق و بی پروا و نظر باز هستم و اینها را آشکارا میگویم تا تو بدانی که به چه چیزهایی آراسته شده ام.

 ٣- از خرقه آلوده به یاری خود شرمسارم زیرا که با صد نیرنگ بر او پارچه های پاره را وصله زده ام.

 ۴- ای شمع از غم عشق او خوب بسوز زیرا که اینک من نیز تصمیم به همین کار گرفته ام و اقدام کرده ام. 

۵- هم با این حیرت و شگفتی که هر آنچه از دل و جان کم کرده ام، به غمم افزوده ام، صرفه کار از دستم رفت و باز هم زیان کرده ام. 

۶- من همانند حافظ، جامه را بر تن چون قبا پاره کرده و به خرابات می روم شاید که آن معشوق نورس من، مرا در آغوش گیرد.
 

تفسیر اول فال

عشق ورزی و محبت به دیگران هنری ارزنده است که تو از آن برخورداری. دست خالی و ضعف مالی برای انسانی چون تو عیب محسوب نخواهد شد و تو نباید از این بابت ناراحت و شرمنده باشی. آنچه شما لازم داری کمی تعقل و شکیبایی است. نظام امور را به دست بگیر و با تسلط به موقعیت خود گام به گام پیش برو که کامیابی با توست.

تفسیر دوم فال

بدانید هیچ موفقیتی بدون تلاش میسر نشده است. برای رسیدن به آمال و آرزوهای خود باید عزمی راسخ و اراده آهنین داشته باشید تا به موفقیت و کامیابی برسید.

اگر در راه عاشقی قدم برمی دارید باید خلوص نیت و صداقت داشته باشید، از شک و تردیدها رها شوید و خجالت و شرم بیش از حد را کنار بگذارید که باعث دور شدن شما از مراد دل خواهد شد.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×