غزل شماره ۳۱۸: مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم

غزل شماره ۳۱۸: مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم

مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم

تو را می‌بینم و میلم زیادت می‌شود هر دم

به سامانم نمی‌پرسی نمی‌دانم چه سر داری

به درمانم نمی‌کوشی نمی‌دانی مگر دردم

نه راه است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی

گذاری آر و بازم پرس تا خاک رهت گردم

ندارم دستت از دامن به جز در خاک و آن دم هم

که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم

فرو رفت از غم عشقت دمم دم می‌دهی تا کی

دمار از من برآوردی نمی‌گویی برآوردم

شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز می‌جستم

رخت می‌دیدم و جامی هلالی باز می‌خوردم

کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب گیسویت

نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم

تو خوش می‌باش با حافظ برو گو خصم جان می‌ده

چو گرمی از تو می‌بینم چه باک از خصم دم سردم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱ - مرا می بینی و هر لحظه، دردم را بیشتر میکنی، تو را می بینم و اشتیاقم، هر لحظه بیشتر می شود.

 ۲- برای سامان دادن به من چیزی نمی پرسی، نمی دانم چه در سر داری، به درمان دردم هم نمی کوشی، مگر از درد من نا آگاهی؟

 ۳- این روش صحیحی نیست که مرا بر خاک راه بنشانی و از کنارم بگذری، بر من گذر کن و احوال مرا باز پرس تا چون خاک راه تو شوم.

 ۴- هرگز از تو دست بر نخواهم داشت بجز لحظه ای که بمیرم و باز هم اگر از خاک قبرم عبور کنی خاک گورم، دامنت را خواهد گرفت. 

۵- از غم عشق تو، نفس در سینه ام حبس شد تا کی مرا فریب میدهی، دمار از روزگارم در آوردی و منکر می شوی و نمیگویی که آری، در آوردم. 

۶- شبي، دل خود را در تاریکی گیسوانت می جستم، چهره ات را میدیدم و باز جامی هلالی شکل، سر می کشیدم.

 ۷- ناگهان تو را در آغوش کشیدم و گیسویت به تب و تاب افتاد، لبم را بر لبت گذاشتم و جان و دل را فدایت کردم.

۸- تو با حافظ خوش باش و به دشمن بگو که برود از حسادت بمیرد، وقتی که از تو گرمی محبت میبینم چه هراسی از دشمن بدزبان خود دارم؟
 

تفسیر اول فال

عاشقی صادق هستی و عشق و محبتت هر روز افزون تر می شود و به هیچ قیمت هم حاضر نیستی دست از عشق بکشی گرچه با مشکلات فراوانی روبرو شده ای. امیدوار باش که بزودی مشکلاتت رفع خواهد شد و دشمنان ناکام می مانند و تو به وصال او خواهی رسید.

تفسیر دوم فال

به دوستان وفادار و صمیمی خود توجه کنید و آن ها را فراموش نکنید. اگر دست نیاز به سوی شما دراز کردند به آن ها کمک کنید که در روزهای سختی به یاری شما خواهند شتافت.

هوای خانواده خود را داشته باشید زیرا خانواده برای شما می ماند و بهترین یار شما در روزهای سخت هستند. با حضور خدا و دوستان شفیقی که دارید ترس و نگرانی را از دل خود بیرون کرده و به تلاش خود ادامه دهید تا به مراد دل برسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. Ftm ۹ تیر ۱۳۹۸

    من عاشق حافظم و واقعا شعراش فوق العادس و واقعا هم لسان الغیب هست. انگار از اطرافینمم بهتر میدونه چه حالیم

×