غزل شماره ۳۱: آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

غزل شماره ۳۱: آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است

تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد

هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است

کشته چاه زنخدان توام کز هر طرف

صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب است

شهسوار من که مه آیینه دار روی اوست

تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است

عکس خوی بر عارضش بین کآفتاب گرم رو

در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است

من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می

زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است

اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین

با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است

آن که ناوک بر دل من زیر چشمی می‌زند

قوت جان حافظش در خنده زیر لب است

آب حیوانش ز منقار بلاغت می‌چکد

زاغ کلک من به نام ایزد چه عالی مشرب است

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- آن شب قدر و شب وصالی که خلوت نشینان زاهد از آن می گویند امشب است. پروردگارا این نیکبختی از تأثیر کدامین ستاره است؟

۲- به جهت آنکه دست نامحرمان و اغیار به سر زلف تو هرگز نرسد، دلهای عاشقان از هر شکن و حلقه مویت در ذکر یارب یارب است.

٣- من مفتون و هلاک فرورفتگی چانه تو هستم که از هر جانب گردن جان های بسیاری زیر طوق آن غبغب است.

۴- سوار دلیر و گزیده من که ماه آئینه دار چهره اوست، تاج زرین خورشید با آن بلندی مقامش، غبار نعل اسب اوست.

۵- انعکاس قطره عرق را بر چهره اش بین و اینکه چگونه خورشید تیزرو، در سودای آن عرق، هر روز از التهاب در تب و تاب است.

۶- من لب لعل یار و جام می را ترک نخواهم کرد پس ای زاهدان مرا معذور بدارید که این مذهب من است.

۷- در آن زمان که برای سلیمان، بر پشت باد صبا زین می بندند، من چگونه می توانم با او هم عنان باشم در حالی که مورچه ای، مركب من است.

۸- کسی که پنهانی و زیر چشمی بر دل من تیر غمزه می زند، بقای جان حافظ در تبسم زیر لبی اوست.

۹- آب زندگانی از منقار و نوک قلم شیوای من می چکد، چشم بد دور از زاغ قلم من که چه آبشخور والایی دارد.
 

تفسیر اول فال

به زودی برای تو فرصتی مساعد فراهم می گردد. بخت به تو روی کرده و زمان کامیابی فرا رسیده است. برای رسیدن به مقصود خود از توسل به خدا و تأثیر دعا غافل مشو. گرچه امکانات فعلی تو محدود است، ولی می توانی با استفاده از توانایی هایی که در وجود تو نهفته است به کامیابی برسی، دست از تلاش برندار و از سرزنشها مرنج که خدا با توست.

تفسیر دوم فال

بخت و اقبال به شما روی آورده و قدم به هر راهی که می گذارید پیروز و کامیاب می شوید. به زودی به مقام و منصبی بالا خواهید رسید، خدا را به پاس این همه نعمت و رحمت شکر کرده و از یادش غافل نشوید.

برای رسیدن به مقصود و اهداف تان تلاش کنید و به توانایی های خود تکیه کنید که پیروزی با شما خواهد بود.

حال که اوضاع زمانه به کام شماست در مسیر کمال قدم گذاشته و در محبت و عشق ورزیدن به دیگران دریغ نکنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×