غزل شماره ۳۲۴: گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم

غزل شماره ۳۲۴: گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم

گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم

همچنان چشم گشاد از کرمش می‌دارم

به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام

خون دل عکس برون می‌دهد از رخسارم

پرده مطربم از دست برون خواهد برد

آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم

پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب

تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم

منم آن شاعر ساحر که به افسون سخن

از نی کلک همه قند و شکر می‌بارم

دیده بخت به افسانه او شد در خواب

کو نسیمی ز عنایت که کند بیدارم

چون تو را در گذر ای یار نمی‌یارم دید

با که گویم که بگوید سخنی با یارم

دوش می‌گفت که حافظ همه روی است و ریا

بجز از خاک درش با که بود بازارم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- اگرچه بواسطه گیسوان او، در کار من مشکل بوجود آمده اما چشم انتظار کرم و بخشش او هستم.

 ۲- سرخی چهره ام را حمل بر عشرت و شادمانی ام مکن زیرا چون جام شراب، چهره ام، عکس خون دلم را ظاهر می سازد.

 ۳- آهنگی که مطرب می نوازد مرا از خود بیخود خواهد کرد آه اگر در این پرده، اجازه ورود نداشته باشیم.

 ۴- تمام شب را به نگاهبانی از دل می پردازم تا در پرده حریم دل، جز اندیشه او چیز دیگری نگذارم. 

۵- من آن شاعر جادوگری هستم که با سحر کلام خود، از نی قلم این همه قند و شکر میریزم.

۶- چشمان بخت و اقبال من با افسانه او خواب رفت، کجاست نسیمی که از سر لطف و عنایت مرا بیدار سازد.

۷- ای یار وقتی که من تو را در گذر نمی بینم با چه کسی سخن بگویم تا او به یارم بر ساند؟ 

۸- دیشب میگفت که حافظ ریا کار است و همه کارهایش روی و ریاستی من جز خاک آستان او، با چه کسی سروکار دارم؟
 

تفسیر اول فال

از روزی که عاشق شده ای با مشکلات بسیاری روبرو گشته ای، ولی همچنان به وصال او و حل این مشکلات امیدواری. به جز او به هیچ کس و هیچ چیز نمی اندیشی و در انتظار فرصتی هستی تا راز دل خود را به او بگویی. آماده باش که بزودی این فرصت مهیا خواهد شد.

تفسیر دوم فال

ناامید نباشید و به هدف خود ایمان داشته باشید. تمام تلاش خود را برای رسیدن به مقصود به کار بگیرید و با سختی های راه مبارزه کنید تا به مراد دل برسید.

صداقت در کارها و یکرنگ بودن با مردم باعث می شود اعتماد آن ها را به دست آورده و دیگران به سوی شما جذب شوند.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×