غزل شماره ۳۲۶: در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم

غزل شماره ۳۲۶: در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم

در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم

کز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم

عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند

وین همه منصب از آن حور پریوش دارم

گر تو زین دست مرا بی سر و سامان داری

من به آه سحرت زلف مشوش دارم

گر چنین چهره گشاید خط زنگاری دوست

من رخ زرد به خونابه منقش دارم

گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد

نقل شعر شکرین و می بی‌غش دارم

ناوک غمزه بیار و رسن زلف که من

جنگ‌ها با دل مجروح بلاکش دارم

حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است

بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- در گوشه پنهانی که برای عشرت خود آماده کرده ام، زیبارویی دارم که از سر گیسوان رخ او، مضطرب و بی قرارم. 

۲- عاشق و رند و میخواره ام و آشکارا چنین هستم و این همه منصب و مقام را از حضور آن فرشته پری رفتار دارم. 

۳۔ اگر تو به این صورت مرا بی سروسامان و بیقرار کنی، من با آه سحری خود، گیسوانت را پریشان می کنم. 

۴- اگر خط سبزه دوست چنین جلوه گری کند، من رخ زرد خود را با اشک خونین خود رنگین خواهم ساخت.

۵- اگر می خواهی به کلبه فقیرانه وارستگان گام نهی بدان که من شعری شیرین چون نقل و شراب صاف و روشنی دارم.

۶- تیر غمزه و ریسمان گیسوانت را بیاور زیرا که من با دل مجروح و رنج کش خود، جنگهای بسیار دارم.

 ۷- حافظ از آنجا که غم و شادی جهان در حال گذر و زودگذر است پس بهتر آن است که من خاطر خود را شادمان نگاه دارم.
 

تفسیر اول فال

تو که همدمی نیکو و وفادار داری و امکانات زندگی در حد لازم برایت مهیاست، چرا با کوچکترین مشکلی خود را می بازی؟ غمها و شادی های جهان گذران است، پس تو بهتر آنست که به جای دل مشغولی های غمبار به شادیهای زندگی فکر کنی و با خاطری آسوده زندگی خوش را برای خود و خانواده ات بسازی.

تفسیر دوم فال

مژده باد بر شما که به زودی روزهای خوش فرا می رسد و بخت و اقبال به شما روی می آورد. از لحظه های خوب زندگی کمال استفاده را بکنید.

از نگرانی و تشویش دوری کنید و مطمئن باشید روزهای سختی خیلی زود خواهد گذشت. با افراد خانواده و دوستان دلسوز اعتماد کنید. تجربه های امروز برای ساختن آینده روشن به شما کمک خواهد کرد.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×