غزل شماره ۳۲۷: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم

غزل شماره ۳۲۷: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم

هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم

فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم

به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل

چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم

مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش

فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم

گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند

بحمد الله و المنه بتی لشکرشکن دارم

سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی

چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم

الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه

که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم

خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه

که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم

چو در گلزار اقبالش خرامانم بحمدالله

نه میل لاله و نسرین نه برگ نسترن دارم

به رندی شهره شد حافظ میان همدمان لیکن

چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- من با محبوب خود عهدی بسته ام که تا زمانی که جان در بدن دارم دوستداران کوی او را چون جان خویشتن محترم و عزیز بدارم.

 ۲- صفای خلوت خاطر خود را از آن زیبارویان چگلی که چون شمع نورانی اند می جویم و روشنایی چشم و نور دل خود را از آن ماه ختني دارم.

 ۳- اکنون که از آرزو و کامیابی خود، خلوتی به دست آورده ام از بدگویی مردمان خبیث و پست در میان مجالس، چه ترسی دارم؟

 ۴- من در خانه خود یاری سرو قامت دارم که در سایه قد و بالای او، از سرو باغ و شمشاد چمن بی نیاز و آسوده ام. 

۵- اگر صد لشكر از زیبارویان به قصد ربودن دل من کمین کنند خدا را شکر و سپاس که زیبایی لشکرشکن دارم.

۶- اگر از نگین لبان لعل او لاف سلیمانی بزنم شایسته است زیرا وقتی اسم اعظم همراه من باشد، هیچ ترسی از اهریمن ندارم.

 ۷- ای پیر دانشمند مرا از رفتن به میخانه سرزنش مکن زیرا من دلی پیمان شکن دارم که توبه مرا در ترک پیمان شراب، میشکند. 

۸- ای مراقب، بخاطر خدا امشب، زمانی کوتاه دیده بر هم گذار و بخواب زیرا من با لبان لعل خاموش او، صد سخن پنهانی - بوسه - دارم.

۹- وقتی که من در گلزار توجه تو خرامانم، خدا را شکر که دیگر نه میل به لاله و نسرين و نه برگ گل نسترن دارم.

 ۱۰- اگر چه حافظ در میان همدمان خود به لاابالی گری مشهور شد اما غمی ندارم زیرا که در دنیا کسی چون حاجی قوام الدین حسن را دارم.
 

تفسیر اول فال

با خود عهد و پیمانی بسته ای که تا پایان عمر به این عهد وفاداری و آن حفظ زندگی سعادتمند با کسانی است که دوستشان داری. کسانی که با داشتن آنها از هر زیبایی و شادی دیگری بی نیاز هستی. بدان که این زندگی به لطف خدا به این مرحله رسیده، پس شاکر باش و التفاتی به وسوه های حسودان بداندیش نکن.

تفسیر دوم فال

به تازگی قصد انجام کاری را دارید که دیگران می خواهند شما را از این تصمیم منصرف کنند اما به تصمیمی که گرفته اید ایمان داشته باشید و از موانعی که برای شما ایجاد می کنند رد شوید.

دروغ و دورویی عاقبت خوشی به دنبال نخواهد داشت. اگر می خواهید به مراد دل برسید از ریاکاری پرهیز کرده به اندرزهای فرد دلسوز و دانا گوش کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. ناشناس ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

    در مورد این شعر حافظ می خواستم بدونم اگر مرد عارفی این شعر رو البته ازاین بیت مرا سروی است درخانه کاندر سایه قدش برای خانمی بخونه که قصد ازدواج با او خانم داره ولی مسائل عرفانی اهمیت بیشتری براش دارم منظور ش چیست؟ آ یا خطاب به اون خانم هست یا می خواد بگه که درخانه دل خدا رو دارم نیازی به سرو دنیایی ندارم والبته اون خانم نسبتا قد بلند هست .اون فرد خواسته بدونه که این مرد چه منظوری از خواندن این بیت برای این خانم داشته؟

×