غزل شماره ۳۲: خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

غزل شماره ۳۲: خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

گشاد کار من اندر کرشمه‌های تو بست

مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند

زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست

ز کار ما و دل غنچه صد گره بگشود

نسیم گل چو دل اندر پی هوای تو بست

مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد

ولی چه سود که سررشته در رضای تو بست

چو نافه بر دل مسکین من گره مفکن

که عهد با سر زلف گره گشای تو بست

تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال

خطا نگر که دل امید در وفای تو بست

ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت

به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- آنگاه که پروردگار ابروی دلکش تو را رسم کرد، گشایش گره ها و مشکلات مرا به غمزه های تو وابسته کرد.

۲- آنگاه که روزگار قبای زربفت و حریر را بر تن تو کرد، من و سرو چمن را شرمنده و خاکسار کرد.

۳- آنگاه که نسیم صبح، دل به هواخواهی تو سپرد، از کار فروبسته ما و غنچه تنگدل، گره های بسیار باز کرد.

۴- زمانه مرا به بند اسارت تو راضی کرد اما چه سود که سر رشته رضایت در دستان توست.

۵- به دل مسکین من چون نافه گره مزن که پیمان و وفاداری با سر گیسوی مشکل گشای تو بسته است.

۶- ای نسیم وصال، تو زندگی دوباره ای بوده ای، اندیشه غلط مرا ببین که دلم، به وفای تو امید بسته است.

۷- (به یار گفتم) از دست جور و ستم تو از شهر خواهم رفت و او به خنده گفت: ای حافظ، برو، چه کسی پایت را بسته است؟
 

تفسیر اول فال

دل به کسی (کاری) سپرده ای. این برای شما بهترین انتخاب است و گشایش کار شما در رسیدن به این مقصود است. برآورده شدن نیت شما برایتان موفقیت و کامیابی به همراه خواهد داشت. طمع مکن و از این راه روی مگردان که برای تو بهتر از این وجود ندارد. قصد سفری را داری که صلاح نیست. در شهر خود باش و تلاش کن که کامیابی از آن توست.

تفسیر دوم فال

به زودی پاسخ دعاهایی که به درگاه خدا کرده اید دریافت می کنید و به مراد دل و هدف خود می رسید. شاید گمان کنید این پیروزی تنها حاصل تلاش و توانمندی های خودتان است اما مطمئن باشید به تنهایی نمی توانستید موفق شوید و دیگران در این راه تاثیرگذار بوده اند.

به عهد و پیمان خود وفا کرده و عهدشکنی نکنید. روزهای خوشی در پیش دارید و ایام به کامتان است، شکرگزاری خداوند متعال را به جا آورده و از یاد او غافل نشوید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×