غزل شماره ۳۳۰: تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم

غزل شماره ۳۳۰: تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم

تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم

تبسمی کن و جان بین که چون همی‌سپرم

چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست

بنفشه زار شود تربتم چو درگذرم

بر آستان مرادت گشاده‌ام در چشم

که یک نظر فکنی خود فکندی از نظرم

چه شکر گویمت ای خیل غم عفاک الله

که روز بی‌کسی آخر نمی‌روی ز سرم

غلام مردم چشمم که با سیاه دلی

هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم

به هر نظر بت ما جلوه می‌کند لیکن

کس این کرشمه نبیند که من همی‌نگرم

به خاک حافظ اگر یار بگذرد چون باد

ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

  ۱- تو همچون صبح هستی و من شمع خلوتگاه سحری هستم، پس تجسمی کن و بدم و ببین که چگونه جان خود را تسلیم می کنم.

 ۲- اینچنین که در دل من، حسرت گیسوان پرتاب توست، وقتی از دنیا بروم خاک تربتم، بنفشه زار می شود

۳- چشم امید به درگاه تو باز کرده ام که نظر عنایتی به سویم بیفکنی، اما تو مرا از چشم انداختی. 

۴- خدا تو را ببخشاید ای لشکر غم، چگونه تو را سپاس گویم در حالی که حتی روز بی کسی نیز از سر من نمی روی. 

۵- من بنده مردمک چشم خود هستم که علیرغم سیاه دلی اش، باز هم هنگامی که درد دلم را برایش می شمارم و بیان میکنم، هزاران قطره اشک میبارد.

۶- معشوق زیباروی ما در هر چشمی، جلوه ای دارد اما این کرشمه و فریبی که من از او می بینم، کس دیگری نمی بیند. 

۷- اگر بار حتی چون باد، خیلی سریع از خاک تربت حافظ بگذرد، از اشتیاق و شادمانی، کفن خود را در آن تنگنای گور خواهم درید.
 

تفسیر اول فال

نیتی در سر داری که بهتر است از انجام آن صرف نظر نمایی، چرا که انجام این نیت برای تو جز غم و اندوه به ارمغان نخواهد آورد و هرگز نخواهی توانست به مراد خود برسی. پس بهتر است بیش از این در این کار اصرار نکنی و روش بهتری را به کار گیری.

تفسیر دوم فال

قدر خانواده و دوستان باوفای خود را بدانید زیرا همیشه با دلسوزی کارهای شما را پیگیری کرده اند. برای رسیدن به مراد دل باید تحمل داشته باشید که راه پرپیچ و خمی در انتظار شماست.

موفقیت یک تنه و بدون کمک گرفتن از دیگران به دست نمی آید. برای گرفتن تصمیمات درست با افراد دانا و باتجربه مشورت کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×