غزل شماره ۳۳۲: مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم

غزل شماره ۳۳۲: مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم

مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم

که پیش چشم بیمارت بمیرم

نصاب حسن در حد کمال است

زکاتم ده که مسکین و فقیرم

چو طفلان تا کی ای زاهد فریبی

به سیب بوستان و شهد و شیرم

چنان پر شد فضای سینه از دوست

که فکر خویش گم شد از ضمیرم

قدح پر کن که من در دولت عشق

جوان بخت جهانم گر چه پیرم

قراری بسته‌ام با می فروشان

که روز غم به جز ساغر نگیرم

مبادا جز حساب مطرب و می

اگر نقشی کشد کلک دبیرم

در این غوغا که کس کس را نپرسد

من از پیر مغان منت پذیرم

خوشا آن دم کز استغنای مستی

فراغت باشد از شاه و وزیرم

من آن مرغم که هر شام و سحرگاه

ز بام عرش می‌آید صفیرم

چو حافظ گنج او در سینه دارم

اگر چه مدعی بیند حقیرم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- از نوک ابروی خود بر دلم تیر مزن که من خود در برابر چشمان خسارت خواهم مرد.

 ٢- میزان زیبایی ات به کمال رسیده است پس زکات مرا بده زیرا که بیچاره و مستمند هستم.

 ٣- ای زاهد، تا کی مرا چون طفلان با سیب باغ و عسل و شیر فریب می دهی؟

 ۴- آنچنان فضای سینه ام از یاد دوست پر شده است که فکر به خودم، در ضمیرم گم و ناپیدا شد. 

۵- قدح شراب را پر کن که من در دستگاه عشق، بختی جوان و نورس دارم گرچه به ظاهر پیرم. 

۶- با می فروشان قراری گذشته ام که در روز غم و اندوه - برای علاج آن - جز پیاله شراب نگیرم.

 ۷- هرگز مباد که قلم منشی جز حساب مطرب و می، حرف دیگری بنویسد. 

۸- در این آشوب و فتنه، که کسی سراغ دیگری را نمی گیرد، من مرهون لطف پیر مغان هستم.

۹- خوشا آن لحظه ای که از مستی چنان بی نیاز شوم که از شاه و وزیر آسوده و فارغ گردم.

 ۱۰- من آن مرغ نغمه خوانی هستم که هر شب و هر سحرگاه، از بام عرش أوازم شنیده می شود.

 ۱۱- من، همچون حافظ، در سینه ام، گنج عشق او را دارم. اگر چه دشمن، مرا خوار و حقیر ببیند.
 

تفسیر اول فال

مدتهاست در غم و اندوه اسیری و خود را به دست تقدیر سپرده ای و اعتراضی نمی کنی. تنها دلخوشیت در زندگی کسی است که به او علاقه مندی. انتظار یک تغییر مثبت را در زندگی داری. امید خود را از دست مده و به راهنمایی بزرگان توجه کن و از تجربه های آنها استفاده نما که آفتاب صبح پیروزی در حال طلوع است.


تفسیر دوم فال

مدتهاست در غم و اندوه اسیری و خود را به دست تقدیر سپرده ای و اعتراضی نمی کنی. تنها دلخوشیت در زندگی کسی است که به او علاقه مندی. انتظار یک تغییر مثبت را در زندگی داری. امید خود را از دست مده و به راهنمایی بزرگان توجه کن و از تجربه های آنها استفاده نما که آفتاب صبح پیروزی در حال طلوع است.

 

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×