غزل شماره ۳۳۳: نماز شام غریبان چو گریه آغازم

غزل شماره ۳۳۳: نماز شام غریبان چو گریه آغازم

نماز شام غریبان چو گریه آغازم

به مویه‌های غریبانه قصه پردازم

به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار

که از جهان ره و رسم سفر براندازم

من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب

مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم

خدای را مددی ای رفیق ره تا من

به کوی میکده دیگر علم برافرازم

خرد ز پیری من کی حساب برگیرد

که باز با صنمی طفل عشق می‌بازم

بجز صبا و شمالم نمی‌شناسد کس

عزیز من که به جز باد نیست دمسازم

هوای منزل یار آب زندگانی ماست

صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم

سرشکم آمد و عیبم بگفت روی به روی

شکایت از که کنم خانگیست غمازم

ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می‌گفت

غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱-وقتی هنگام نماز شب، در غربت گریه آغاز کنم با ضجه ها و مویه های غریبانه خود، سرگذشت خود را خواهم گفت. 

۲-به یاد یار و سرزمینم، چنان زار میگریم که راه و رسم سفر را از جهان برانداخته و ریشه کن کنم 

٣- من اهل سرزمین دوستم نه اهل سرزمینهای بیگانه، خدای پناه دهنده هنگام ترس، مرا باز به دوستان خود برسان.

 ۴- ای همسفر من، بخاطر خدا به من یاری برسان تا من بار دیگر در میخانه، آشکارا حضور یابم. 

۵-عقل کی می خواهد از پیری من آگاه شود در حالی که من بار دیگر با محبوبی جوان و کم سال، نرد عشق میبازم.

۶-بجز باد صبا و باد شمال هیچکس مرا نمی شناسد زیرا که عزیز من، با هیچ کس جز من دمساز و موافق نبود.

 ۷- هوای منزل دوست در حکم آب حیات ماست، پس ای باد صبا، از خاک دوست در شیراز، برایم نسیمی بیاور. 

۸-اشکم جاری شد و عیب مرا رودررویم گفت: از چه کسی شکایت کنم زیرا که سخن چین من از اهل خانه است.
 

تفسیر اول فال

رفاقت گرچه نعمتی است الهی اما افراط در این راه و فریب هر کس را خوردن عاقلانه نیست. تو که انسانی متواضع، مهربان و پاک هستی بهتر آنست در این مورد دقت بیشتری کنی و بدان هرکه خدا با اوست از همه کس و همه چیز بی نیاز است. مهر الهی را در دل خود پرورش بده تا در عین فقر و حقارت به بزرگی برسی.

تفسیر دوم فال

از فریبکاری دوستان و رفیقان دورو به تنگ آمده اید و آن ها را دلیل ناکامی های خود می دانید. احساس تنهایی به شما فشار می آورد و دچار اندوه فراوان شده اید.

بهتر است به روزهای گذشته خوب فکر کنید و دلیل شکست ها و اشتباهات خود را بیابید. از تجربه های گذشته استفاده کنید و با امید و تدبیر قدم بردارید تا به مراد دل برسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×