غزل شماره ۳۴۰: من که از آتش دل چون خم می در جوشم

غزل شماره ۳۴۰: من که از آتش دل چون خم می در جوشم

من که از آتش دل چون خم می در جوشم

مهر بر لب زده خون می‌خورم و خاموشم

قصد جان است طمع در لب جانان کردن

تو مرا بین که در این کار به جان می‌کوشم

من کی آزاد شوم از غم دل چون هر دم

هندوی زلف بتی حلقه کند در گوشم

حاش لله که نیم معتقد طاعت خویش

این قدر هست که گه گه قدحی می نوشم

هست امیدم که علیرغم عدو روز جزا

فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت

من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم

خرقه پوشی من از غایت دین داری نیست

پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می‌پوشم

من که خواهم که ننوشم به جز از راوق خم

چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم

گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق

شعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- من که از سوز آتش دل خود، چون خم شراب در حال جوشیدن هستم، مهر بر لب زده و ساکت و خاموشم و خون دل میخورم.

 ۲- طمع در لب شیرین کردن، قصد جان کردن است، تو ببین که در این کار، با جان و دل می کوشم.

 ٣- من چه زمانی از اندوه دل رها میشوم زیرا که هر لحظه گیسوان سیاه زیبارویی، حلقه بندگی به گوشم میکند. 

۴- پناه بر خدا که عقیده ای به عبادت خود ندارم و فقط گاه گاهی شراب مینوشم و این کافی است.

۵-امیدوارم که به کوری چشم دشمن، در روز جزا، عفو و بخشش خداوندی، بار گناهی بر دوشم نگذارد. 

۶-پدرم - آدم - بهشت را به بهای دو گندم فروخت و از دست داد، چرا من تمام دنیا را به یک جو نفروشم؟ |

۷- من از نهایت دینداری، خرقه زهد نمیپوشم بلکه این خرقه، پرده و حجابی است بر صد عیب پنهانی که دارم.

۸-من که تصمیم گرفته ام جز از شراب صاف خم ننوشم، چه کار می توانم انجام دهم اگر سخن پیر مغان را نشنوم؟ 

۹-اگر مطرب مجلس به همین صورت، نوای عاشقانه بنوازد، هنگام رقص، شعر حافظ مرا مدهوش و بیخود خواهد کرد.
 

تفسیر اول فال

انسانی بسیار صبور و خوددار هستی. از درون پرهیاهوی شما و سوز و گدازی که در دل داری هیچ کس باخبر نیست. خودت هم خوب می دانی که قصد انجام کار بسیار بزرگی را داری، پس سختی راه امری است عادی، چرا که هرچه هدف بزرگتر باشد، رسیدن به آن سخت تر است، اما از لطف و مرحمت خدا غافل مشو چرا که او در انجام این کار تو را یاری خواهد کرد.

تفسیر دوم فال

انسانی صبور و شکیبا هستید که هنگام مواجهه با موانع و سختی های زندگی به راحتی از میدان به در نمی روید. این از خصلت های خوب شما است.

امید خود را از دست ندهید، در کارها با دوستان دلسوز و مورد اعتماد خود مشورت کنید و به کمک آن ها تکیه کنید. به خداوند توکل داشته باشید و از یاد او غافل نشوید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×