غزل شماره ۳۴۱: گر من از سرزنش مدعیان اندیشم

غزل شماره ۳۴۱: گر من از سرزنش مدعیان اندیشم

گر من از سرزنش مدعیان اندیشم

شیوه مستی و رندی نرود از پیشم

زهد رندان نوآموخته راهی بدهیست

من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم

شاه شوریده سران خوان من بی‌سامان را

زان که در کم خردی از همه عالم بیشم

بر جبین نقش کن از خون دل من خالی

تا بدانند که قربان تو کافرکیشم

اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا

تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم

شعر خونبار من ای باد بدان یار رسان

که ز مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم

من اگر باده خورم ور نه چه کارم با کس

حافظ راز خود و عارف وقت خویشم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- اگر من از ملامت داعیه داران بترسم در کار و شیوه مستی و بی پروایی هیچ وقت پیش نخواهم رفت.

 ۲- تقوای رندان تازه کار، سخنی معقول است اما من که به رندی در جهان بدنام و رسوا شده ام چه دلیلی دارد به زهد و صلاح بیندیشم؟

 ٣- من بی سروسامان را سلطان آشفتگان بدان زیرا که در کم عقلی، از همه مردم بالاتر هستم.

 ۴- از خون دلم بر پیشانی ام خالی نقش کن تا همه بدانند که قربانی تو کافر کیش بی رحم هستم. 

۵- به خاطر خدا، حسن نیتی نشانم بده و از من بگذر تا ندانی که من در زیر این خرقه زهد، چقدر دور از درویشی و زهد هستم. 

۶-ای باد شعر خونین مرا به آن یاری برسان که با مژه های سیاه خود، بر رگ جان من نیش زد.

۷-اگر من شراب بخورم یا نخورم، به هیچ کس کاری ندارم، من حافظ راز خود هستم و عارف و داننده چگونگی وقت خویشم.
 

تفسیر اول فال

زمانی که انسان به صحت کار خود ایمان دارد، نباید اعتنایی به سرزنش ها و طعنه های نادانان کند. تو که به راهی که انتخاب کرده ای، اعتقاد داری نباید با حرف مردم از راه خود بازگردی، به راه خود ادامه بده و از خدا یاری بخواه زیرا او از احوال همه بندگان خود آگاه است و محرم اسرار آنهاست.

تفسیر دوم فال

برخی حسودان و رقیبان می خواهند شما را از راه رسیدن به هدف خارج کرده و به بیراهه بکشانند. به حرف های نیش و کنایه دار و شماتت های آن ها توجهی نکنید که تنها قصد ناامید کردن شما را دارند.

تردید و دودلی باعث آزار شما شده و بسیار سرگردان هستید. در این شرایط بهتر است به خالق یکتا پناه برده و همه چیز را به او بسپرید تا به آرامش رسیده و کارهای تان سر و سامان بگیرد.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×