غزل شماره ۳۴۴: عمریست تا من در طلب هر روز گامی می‌زنم

غزل شماره ۳۴۴: عمریست تا من در طلب هر روز گامی می‌زنم

عمریست تا من در طلب هر روز گامی می‌زنم

دست شفاعت هر زمان در نیک نامی می‌زنم

بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود

دامی به راهی می‌نهم مرغی به دامی می‌زنم

اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو

حالی من اندر عاشقی داو تمامی می‌زنم

تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی

گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی می‌زنم

هر چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل

نقش خیالی می‌کشم فال دوامی می‌زنم

دانم سر آرد غصه را رنگین برآرد قصه را

این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می‌زنم

با آن که از وی غایبم و از می چو حافظ تایبم

در مجلس روحانیان گه گاه جامی می‌زنم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- در تمام مدت عمر، من هر روز در راه طلب گام بر می دارم و هر لحظه، دست شفاعت خود را به آدمی نیکنام میزنم و به او متوسل می شوم.

 ۲- برای آنکه بتوانم روز خود را بدون ماه مهرافروز تو به پایان برسانم، دامی در راهی می گذارم و مرغی کوچک را به دام می اندازم.

۳- اورنگ کو؟ گلچهر کو؟ اثری از مهر و وفا کجاست؟ حالا من در عاشقی، داعیه تمام دارم. 

۴- تا شاید خبری از سایه سرو بلند قامت خود بدست آورم، آواز عشق را از هر سو، بر خرامندگان زیبای خود، سر می دهم. 

۵-هر چند که میدانم آن آرامش بخش دل من، کام دلم را خواهد داد اما آرزویی در خیال ترسیم می کنم و برای دوامش فالی میزنم. 

۶-می دانم که این آه خونین من که هر صبح و شام میکشم غصه ام را به پایان خواهد آورد و قصه زندگی مرا با خون، رنگین میکند.

۷- با آنکه از نظر یارم دورم و چون حافظ، از شراب نوشیدن توبه کرده ام اما در محفل روحانیان، گاه گاه، جامی شراب می نوشم.
 

تفسیر اول فال

مدتهاست با فکر انجام این نیت روزگار می گذرانی و برای رسیدن به هدف خود به هر دستاویزی چنگ می زنی، اما گاهی نیز دچار ناامیدی می شوی. بدان که عاقبت این قصه فرجامی بسیار خوش و دل انگیز برای تو خواهد بود، پس به تلاش خود ادامه بده.

تفسیر دوم فال

هرگز گمان نبر که رسیدن به آرزوها بدون تلاش و کوشش میسر خواهد شد، برای رسیدن به اهداف لازم است تمام تلاش خود را به کار بگیرید و همه راه ها را امتحان کنید تا به جواب برسید.

راه دستیابی به مقصود پرپیچ و خم است و پستی و بلندی های بسیار دارد اما نگرانی به دل راه ندهید و به حرکت ادامه داده تا سرانجام به وصال یار نائل شوید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×