غزل شماره ۳۴۵: بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم

غزل شماره ۳۴۵: بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم

بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم

زلف سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنم

آه کز طعنه بدخواه ندیدم رویت

نیست چون آینه‌ام روی ز آهن چه کنم

برو ای ناصح و بر دردکشان خرده مگیر

کارفرمای قدر می‌کند این من چه کنم

برق غیرت چو چنین می‌جهد از مکمن غیب

تو بفرما که من سوخته خرمن چه کنم

شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت

دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه کنم

مددی گر به چراغی نکند آتش طور

چاره تیره شب وادی ایمن چه کنم

حافظا خلد برین خانه موروث من است

اندر این منزل ویرانه نشیمن چه کنم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- ای یار بلندقامت بدون تو با گل و باغ چه کار دارم، گیسوی سنبل را برای چه دست بکشم و با چهره و گلبرگ سوسن چه کار کنم؟

 ۲- افسوس که از طعنه و ملامت بدخواهان، روی تو را ندیدم. وقتی که چهره ام چون آینه از آهن نیست، چه می توانم بكنم؟

 ٣- ای نصیحت گو برو و بر دُرد نوشان ایراد مگیر زیرا آنکس که قدر و سرنوشت مرا تعیین می کند، این کارها را می کند من چه کارهام؟

 ۴- آنگاه که برق غیرت اینچنین از کمینگاه غیب می جهد، تو بگو که من که خرمن هستی ام سوخته، چه باید بکنم؟ 

۵-اگر شاه ترکان (افراسیاب) پسندیده که مرا (چون بیژن) در چاه بیندازد، اگر لطف رستم یاریم نکند، چه کنم؟

۶- اگر آتش طور با نور چراغی یاریم نکند، با تاریکی شب وادی ایمن چه چاره ای می توانم بکنم؟

۷- حافظ، بهشت جاوید خانه موروثی من است، من در این منزل ویرانه دنیا چگونه زندگی و سکونت کنم؟
 

تفسیر اول فال

چندی است در اثر بخل بدخواهان و کینه دشمنان دچار مشکلاتی شده ای و حال و حوصله هیچ کس و هیچ چیز را نداری. دچار سردرگمی هستی و چاره کار خود را نمی دانی. سرزنشهای دیگران نیز شدیدا تو را دلتنگ کرده است. به خدا توکل کن و بدان دنیا فانی است. از مشکلات به راحتی بگذر و خودت را بیش از این عذاب نده.

تفسیر دوم فال

روزهای سختی را می گذرانید و به شدت ناامید و دل خسته شده اید. بدخواهان پیوسته در حال توطئه چینی علیه شما هستند و عرصه را برای تان سخت و تنگ کرده اند.

هنر آن است که در چنین روزهایی بتوانید امیدواری خود را حفظ کرده و به خداوند متکی باشید. برای پیروزی و گذشتن از سختی ها با دوستان دلسوز و آگاه مشورت کنید تا راه حل مشکلات پیدا شود.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×