غزل شماره ۳۴۷: صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

غزل شماره ۳۴۷: صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود

مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

آن چه در مدت هجر تو کشیدم هیهات

در یکی نامه محال است که تحریر کنم

با سر زلف تو مجموع پریشانی خود

کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم

آن زمان کآرزوی دیدن جانم باشد

در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم

گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد

دین و دل را همه دربازم و توفیر کنم

دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی

من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم

نیست امید صلاحی ز فساد حافظ

چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ای معشوق من، با وجود غم عشق تو، چه تدبیری بیندیشم و تا کی در غم عشقت، ناله سحرگاهی کنم؟

 ۲- از دل دیوانه ام گذشته که پند و اندرز بشنود، مگر زلف تو او را در زنجیر عشق خود، گرفتار کند.

 ۳- آنچه که من در مدت فراق تو کشیدم امکان ندارد که بتوانم در یک نامه، بیان کنم و بنویسم.

 ۴- فرصت و مجالی کجاست تا من، تمام پریشانی های خود را یکی یکی با گیسوان تو، بیان کنم؟ 

۵-ما لحظه ای که می خواهم جان عزیز خود را ببینم، در نظر خود، چهره زیبای تو را تصویر می کنم.

۶-اگر بدانم که وصال تو با این کار دست می دهد. دل و دین خود را در قمار عشق میبازم و سود می کنم.

 ۷- ای واعظ نصیحتگو، از کنارم برو و بیهوده سخن مگو زیرا من کسی نیستم که به سخنان فریبنده گوش کنم. 

۸- نمی توان به حافظ امید بست که از فساد خود، به اصلاح برسد، وقتی که تقدیر و سرنوشت این است، چه چاره می توان کرد؟
 

تفسیر اول فال

دچار مشکلی هستی که از حل آن عاجز شده ای. این مشکل برایت دردسرها و رنجهای بسیاری بوجود آورده. از همه بدتر سرزنش های دیگران است که عرصه را بر تو تنگ نموده است. بدان که اگر از جان و دل برای حل این مشکل مایه بگذاری و نهایت تلاش خود را بکار بگیری، موفق خواهی شد مشکلات را حل کنی.

تفسیر دوم فال

تاکنون رنج و درد زیادی را تحمل کرده اید، در برابر سختی های آینده همچنان صبور بوده و از یاس و ناامیدی برحذر باشید. به تلاش خود ادامه دهید و در مقابل فریب و دورویی افراد بدخواه شکیبایی به خرج داده و نهراسید.

برای رسیدن به نیت دل باید اختیار زندگی خود را به دست بگیرید و از بی خیالی دوری کنید تا سرنوشت خود را بسازید. هرآنچه بکارید همان را درو خواهید کرد.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×