غزل شماره ۳۵۳: من ترک عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم

غزل شماره ۳۵۳: من ترک عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم

من ترک عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم

صد بار توبه کردم و دیگر نمی‌کنم

باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور

با خاک کوی دوست برابر نمی‌کنم

تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است

گفتم کنایتی و مکرر نمی‌کنم

هرگز نمی‌شود ز سر خود خبر مرا

تا در میان میکده سر بر نمی‌کنم

ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن

محتاج جنگ نیست برادر نمی‌کنم

این تقویم تمام که با شاهدان شهر

ناز و کرشمه بر سر منبر نمی‌کنم

حافظ جناب پیر مغان جای دولت است

من ترک خاک بوسی این در نمی‌کنم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱ - من عشق به یار زیبا و گرفتن ساغر شراب را ترک نمی کنم، صدیار از این کارها توبه کرده ام ولی دیگر توبه نخواهم کرد.

 ٢- من باغ بهشت و سایه درخت طوبی و قصر حوران را با خاک کوی معشوق، برابر و یکسان نمی دانم.

 ٣- اهل نظر، با یک اشاره، معرفت و درس می آموزند، من هم اشاره ای کردم و دیگر تکرار نخواهم کرد.

 ۴- تا در میخانه، سر بر نیاورم هرگز از سر و عقل خود باخبر نمیشوم. ها 

۵-نصيحتگو با طعنه گفت که برو و عشق را ترک کن، برادر، احتیاجی به جنگ و جدل نیست، نمیکنم (ترک عشق نمیکنم).

۶-برای من این حد پارسایی تمام و کامل است که با خوبرویان شهر، در بالای منبر، دلربایی نمیکنم.

۷- حافظ، آستانه پیر مغان مکان نیکبختی است پس به همین سبب من هیچگاه خاکبوسی این استان را رها نمیکنم.
 

تفسیر اول فال

کسان بسیاری در زندگیت وجود دارند که سعی می کنند تو را وادار کنند از عشقی که در دل داری صرف نظر کنی، اما تو راضی به ترک عشق خود نمی شوی. از مال دنیا و موقعیت های اجتماعی خود در راه این عشق گذشته ای و مصمم و پابرجا ایستاده ای. بدان که بزودی لطف خدا از هر نظر شامل حال تو می گردد.

تفسیر دوم فال

انسان قابل اعتمادی هستید و وفای به عهد از خصلت های نیکوی شما است. به خاطر صداقت و دل پاکی که دارید هرگز سراغ نیرنگ بازی و فریبکاری نمی روید، همین ها باعث شده بین مردم محبوب باشید.

افراد حسود به دنبال آسیب زدن به شما هستند، مراقب آن ها باشید و به خداوند توکل داشته باشید که پیروزی حتمی است.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×