غزل شماره ۳۵۴: به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

غزل شماره ۳۵۴: به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم

الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد

مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم

جهان پیر است و بی‌بنیاد از این فرهادکش فریاد

که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم

ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل

بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم

جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی

که سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینم

اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست

حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم

صباح الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز

که غوغا می‌کند در سر خیال خواب دوشینم

شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین

اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم

حدیث آرزومندی که در این نامه ثبت افتاد

همانا بی‌غلط باشد که حافظ داد تلقینم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- هزاران رخنه با مژگان سیاهت در دینم کردی بیا تا از چشمان بیمار تو، هزاران درد را دور سازم.

 ٢- هان ای همدم دل من که یارانت را فراموش کردی، آن روزی که من لحظه ای بی یاد تو باشم هرگز نیاید. 

٣- جهان، پیر و بی اساس است، فریاد از این فرهادکشی که با افسون و نیرنگ خود، مرا از جان شیرینم آزرده و تنگدل ساخت.

 ۴- از تاب و تب آتش فراق چون گل، غرق عرق شدم، ای باد سحرگاهی نسیمی از کلاه بار برایم بیاور. 

۵- این جهان فانی و آن جهان باقی، ندای زیباروی معشوق و ساقی باد زیرا که من پادشاهی گیتی را نیز از برکت عشق میدانم. 

۶- اگر دوست بجای من، غریبه ای دیگر را برگزیند، اختیار با اوست، اگر من حتی جان را بجای دوست انتخاب کنم، بر من حرام باشد.

 ۷-بلبل صبح بخیر گفت، ساقیا کجایی، برخیز زیرا که خوابی که دیشب دیده ام، در سرم غوغا و شور برانگیخته است.

۸-اگر در شب مرگ و هنگام جان دادن من، تو چون شمعی بر بالینم بدرخشی، یکسره از بستر مرگ به قصر حورالعین در بهشت می روم.

۹- داستان اشتیاق من که در این نامه، نوشته شد، به یقین بی غلط و درست است زیرا که حافظ آنها را به من آموخته است.
 

تفسیر اول فال

از فراز و نشیب و حوادث زندگی خسته و ملول شده ای، اما با این حال حاضری تمام هستی و زندگی خود را در راه عشق قربانی کنی. اکنون که تسلیم راه عشق شده ای به خدا امیدوار باش چرا که او عشاق واقعی را دوست دارد و آنها را یاری و هدایت می کند.

تفسیر دوم فال

رفتاری سرشار از عشق و مهربانی دارید و محبت خود را از هیچکس دریغ نمی کنید. با افراد باتجربه و متخصص مشورت کنید تا دچار خسران نشوید و به سعادت و خوشبختی برسید.

مال و ثروت دنیوی اگرچه برای رفاه و آسایش است اما ابدی نیست، از وابستگی به مادیات برحذر باشید که محبت و عشق سرمایه های جاودان هستند.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×