غزل شماره ۳۵۵: حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم

غزل شماره ۳۵۵: حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم

حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم

که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم

جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم

یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم

جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم

تا حریفان دغا را به جهان کم بینم

سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو

گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم

بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح

شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم

سینه تنگ من و بار غم او هیهات

مرد این بار گران نیست دل مسکینم

من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر

این متاعم که همی‌بینی و کمتر زینم

بنده آصف عهدم دلم از راه مبر

که اگر دم زنم از چرخ بخواهد کینم

بر دلم گرد ستم‌هاست خدایا مپسند

که مکدر شود آیینه مهرآیینم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- در حال حاضر، مصلحت وقت را در این می بینم که وسایل و اسباب خود را به میخانه بیرم و آنجا خوش بنشینم.

 ۲- جام شراب را در دست بگیرم و از ریاکاران دور شوم یعنی از میان مردم دنیا، پاکدلی را انتخاب کنم.

 ۳- جز تنگ شراب، یاری و جز کتاب، همدمی نمی بینم تا حریفان دغلباز را در دنیا کمتر ببینم.

 ۴- چون سرو، سر خود را با آزادگی در میان مردم بالا می آورم اگر میسر شود که از دنیا، کناره گیری کنم. 

۵-بس که ادعای تقوی در زیر خرقه آلوده به گناهم زدم، از روی ساقی و شراب رنگین، شرمسارم.

۶-بعید است که سینه تنگ من، بار غم او را بکشد زیرا که دل بیچاره من، مرد کشیدن این بار سنگین نیست. 

۷- اگر من رند خراباتی و یا پارسای شهر هستم، همین کالا که میبینی هستم و حتی کم ارزش ترم. 

۸-من بنده آصف زمانه ام، پس دلم را گمراه مکن زیرا اگر نفسی برآورم، انتقام مرا از فلک خواهد گرفت.

۹- بر دلم، گرد و غبار ستمهای بسیار نشسته است، خدایا مپسند که آیینه مهر آئین من، مکدر و تیره شود.
 

تفسیر اول فال

زمان تصمیم گیری و عمل فرا رسیده. قبل از اینکه زمان از دست برود با فکری باز و صبر و حوصله تصمیمی عاقلانه بگیر. از اما ریا و دنیا پرستان و حسودان فاصله بگیر و در راه عملی نمودن ن یست شدم بردار، قبل از آنکه آئینه دلت را زنگارها سیاه کند.

تفسیر دوم فال

افراد دورو و بداندیش شما را احاطه کرده اند، سعی کنید تا آن جا که امکان دارد از آن ها دور شوید. نشست و برخاست با این افراد باعث گرفتاری و سختی های زیادی خواهد شد.

برای رسیدن به آرامش دل از یاد خداوند غافل نشوید و به او توکل داشته باشید. در برابر سختی و رنج صبوری پیشه کنید که به زودی روزهای سخت به پایان خواهد رسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×