غزل شماره ۳۵۸: غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم

غزل شماره ۳۵۸: غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم

غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم

دواش جز می چون ارغوان نمی‌بینم

به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت

چرا که مصلحت خود در آن نمی‌بینم

ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر

چرا که طالع وقت آن چنان نمی‌بینم

نشان اهل خدا عاشقیست با خود دار

که در مشایخ شهر این نشان نمی‌بینم

بدین دو دیده حیران من هزار افسوس

که با دو آینه رویش عیان نمی‌بینم

قد تو تا بشد از جویبار دیده من

به جای سرو جز آب روان نمی‌بینم

در این خمار کسم جرعه‌ای نمی‌بخشد

ببین که اهل دلی در میان نمی‌بینم

نشان موی میانش که دل در او بستم

ز من مپرس که خود در میان نمی‌بینم

من و سفینه حافظ که جز در این دریا

بضاعت سخن درفشان نمی‌بینم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- برای اندوه زمانه که هیچ پایانی در آن نمی بینم، دوایی جز شراب سرخ نمی شناسم.

 ٢-من خدمتگزاری آستان پیر مغان را ترک نخواهم کرد زیرا مصلحت کار خود را در آن نمی بینم.

 ٣- از خورشید جام، درجه عيش و شادمانی را بسنج زیرا که بخت و طالع کنونی را چندان مساعد نمی بینم.

۴- شناسنده اهل خدا، عاشق بودن است پس این نشان را با خود داشته باش زیرا که من در میان واعظان و علمای شهر، این علامت و نشانه را نمی بینم. 

۵-هزاران افسوس بر چشمان سرگشته من زیرا که علیرغم آنکه چون دو آینه هستند، روی محبوب را نمایان نمی سازند.

۶- کسی در این خمار آلودگی، جرعه ای شراب به من نمی دهد، ببین و بیندیش که یک صاحبدل هم در جهان پیدا نمی کنم. 

۸- از کمر باریک و چون موی یار من که دل در آن بستم، نشانی از من مجو که من وجود خود را نیز حتی در میانه نمی بینم.

۹- پس از این من و دیوان شعر حافظ زیرا که در دریای سخن، سرمایه کلام درافشان و گرانبها نمی بینم.
 

تفسیر اول فال

غم و غصه دنیا پایانی ندارد و تنها چاره آن سبک شمردن آن است. در خصوص نیتی که در دل داری باید بدانی که مصلحت تو در انجام این نیت نمی باشد، چرا که هنوز زمان مناسب این کار فرا نرسیده است. پس اصرار تو در این مورد بیهوده است. خود را عذاب نده و در انتظار زمان مناسب بمان.

تفسیر دوم فال

قصد انجام کاری دارید که لازم است بیشتر درباره عواقب و نتایج آن فکر کنید. اگر مردد هستید بهتر است با افراد باتجربه و دوستان دلسوز و مورد اعتماد مشورت کنید تا با تصمیمات بهتر ، بهترین نتایج را به دست آورید.

برای کارهای بی اهمیت که نتیجه و حاصلی ندارد وقت ارزشمند خود را هدر نداده و خودتان را به دردسر نیندازید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×