غزل شماره ۳۶۰: گر از این منزل ویران به سوی خانه روم

غزل شماره ۳۶۰: گر از این منزل ویران به سوی خانه روم

گر از این منزل ویران به سوی خانه روم

دگر آن جا که روم عاقل و فرزانه روم

زین سفر گر به سلامت به وطن بازرسم

نذر کردم که هم از راه به میخانه روم

تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک

به در صومعه با بربط و پیمانه روم

آشنایان ره عشق گرم خون بخورند

ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم

بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار

چند و چند از پی کام دل دیوانه روم

گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز

سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم

خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر

سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- اگر از این ویرانه سرا به سوی خانه خود بروم دیگر آنجا که میرسم با عقل و خرد خواهم.

 ۲- نذر کرده ام که اگر از این سفر، به سلامت به وطن خود برسم، یکسره از راه به میخانه بروم. 

۳- برای اینکه بگویم در این سیر و سلوک چه رازی بر من آشکار شد، همراه با بربط و ساغر شراب، به در صومعه می روم. 

۴- اگر باران راه عشق، خون مرا بریزند، نامرد و فرومایه ام اگر برای شکایت به نزد غریبه ای بروم.

۵-بعد از این دست من، فقط گیسوان محبوب را خواهد گرفت. آخر تاکی و تا چند به دنبال آرزوهای دل دیوانه خود باشم؟

۶-اگر خم ابروی چون محراب یار را بار دیگر ببینم، باید سجده شکر بجا آورده و به دنبال ادای شکر و نعمت بروم.

۷- خوشا آن لحظه ای که همچون حافظ با تکیه بر دوستی وزیر، با دوست، سرخوش و مست. از میخانه به کاشانه ام بروم.
 

تفسیر اول فال

مدتها بود با خودت عهد کرده بودی که اگر فرصت تازه ای به تو روی کرد عاقلانه تصمیم بگیری. اکنون این موقعیت در اختیار توست. این بار تصمیمات منطقی و عاقلانه بگیر و دست از شکوه بیهوده بردار و حرف دل را نزد هر نامحرمی بر زبان نران. وقتی به مراد دل خود رسیدی، خدا را فراموش نکن. نذرهای خود را ادا کن و به پاس این نعمت شکرانه بده.

تفسیر دوم فال

مشکلات زیادی سر راه تان داشته و سختی های فراوانی کشیده اید. همه این رنج و شکست ها برای شما تجربه خوبی است تا در آینده با بهره گیری از آن ها به پیروزی دست پیدا کنید.

از تصمیمات عجولانه و ناگهانی برحذر باشید، کمی دوراندیشی بد نیست! برای موفقیت با افراد متخصص و بزرگان مشورت کنید و بی گدار به آب نزنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×