غزل شماره ۳۶۲: دیدار شد میسر و بوس و کنار هم

غزل شماره ۳۶۲: دیدار شد میسر و بوس و کنار هم

دیدار شد میسر و بوس و کنار هم

از بخت شکر دارم و از روزگار هم

زاهد برو که طالع اگر طالع من است

جامم به دست باشد و زلف نگار هم

ما عیب کس به مستی و رندی نمی‌کنیم

لعل بتان خوش است و می خوشگوار هم

ای دل بشارتی دهمت محتسب نماند

و از می جهان پر است و بت میگسار هم

خاطر به دست تفرقه دادن نه زیرکیست

مجموعه‌ای بخواه و صراحی بیار هم

بر خاکیان عشق فشان جرعه لبش

تا خاک لعل گون شود و مشکبار هم

آن شد که چشم بد نگران بودی از کمین

خصم از میان برفت و سرشک از کنار هم

چون کائنات جمله به بوی تو زنده‌اند

ای آفتاب سایه ز ما برمدار هم

چون آب روی لاله و گل فیض حسن توست

ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم

حافظ اسیر زلف تو شد از خدا بترس

و از انتصاف آصف جم اقتدار هم

برهان ملک و دین که ز دست وزارتش

ایام کان یمین شد و دریا یسار هم

بر یاد رای انور او آسمان به صبح

جان می‌کند فدا و کواکب نثار هم

گوی زمین ربوده چوگان عدل اوست

وین برکشیده گنبد نیلی حصار هم

عزم سبک عنان تو در جنبش آورد

این پایدار مرکز عالی مدار هم

تا از نتیجه فلک و طور دور اوست

تبدیل ماه و سال و خزان و بهار هم

خالی مباد کاخ جلالش ز سروران

و از ساقیان سروقد گلعذار هم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- دیدار و بوسه و کنار میسر و ممکن شده است، از بخت و اقبال خود و از زمانه، سپاسگزارم. 

۲- ای زاهد ریایی برو که اگر بخت، بخت من است، جام شرابم در دست است و گیسوی معشوق. 

٣- ما هیچ کس را به رندی و مستی، عیب نمی کنیم، لب لعل زیبارویان خوش است و شراب خوشگوار.

 ۴- ای دل، مژده ای به تو میدهم، محتسب بر جای نماند و جهان هم از شراب، پر شده است و هم از زیبارویان شراب نوش. 

۵-خاطر خود را پریشان کردن، دانایی و عقل نیست، دیوان شعری بخواه و تنگ شرابی بیاور. 

۶- بر عاشقان خاکسار، از شراب لعل او، جرعه ای بیفشان تا خاک هم سرخ و گلگون شود و هم خوشبو و مشكبار. 

۷- آن زمانی که چشم بد، در کمینگاه تو را می نگریست تمام شده دشمن از میان ما رفت و اشک از کنار ما دور شد.

۸- ای آفتاب هستی بخش، حال که تمامی موجودات عالم به شوق و آرزوی تو زنده هستند پس سایه خود را از سر ما مگیر.

 ۹- ای ابر بخشنده، وقتی که لطافت گلبرگ لاله و گل سرخ از بخشش زیبایی توست، پس بر من خاک آلوده نیز ببار. 

۱۰- حافظ، اسیر گیسوان تو شده است، از خدا و مجازات آصفی که اقتدار سلیمان را دارد، بترس. 

۱۱-حجت سلطنت و دین که از فيض مسند وزیری او، دست راستش، معدن بخشش است و دست چپش دریای ثروت بیکران، 

۱۲- هنگام سحر، آسمان به یاد تدبیر روشن او، جان خود و ستارگان را فدا می سازد.

 ۱۳- کره خاکی چون گویی بازیچه چوگان عدالت اوست و این آسمان نیلگون مرتفع نیز چنین است 

۱۴- قصد و اراده سبک پری تو، این مرکز ثابت و بلندمدار و رفيع را به حرکت در می آورد.

 ۱۵. تا زمانی که تبدیل شدن ماه و سال و پاییز و بهار، حاصل گردش آسمان، شیو چرخش آن است، 

۱۶- کاخ باشکوه او از بزرگان و ساقیان بلند قامت و گلچهره، خالی میاد.
 

تفسیر اول فال

بخت و اقبال به شما روی آورده است. همه عوامل دست به دست هم داده اند تا زندگی به کام شما گردد. اکنون زمان مساعد برای انجام هر کاری در اختیار شما قرار گرفته است و همه چیز موافق میل شماست. وقت آن است که عزم خود را راسخ کنی و بدون فوت وقت و با تمام نیرو به سوی اهداف خود گام برداری.

تفسیر دوم فال

مژده باد که در آینده نزدیک همای سعادت روی شانه های شما خواهد نشست و به مراد دل می رسید. ایام خوشبختی فرا خواهد رسید و حسودان از آسیب زدن به شما ناامید خواهند شد.

حرف های بدخواهانه دیگران خللی در اراده و عزم راسخی که دارید وارد نمی کند. خودباوری و اعتماد به نفس خود را بالا ببرید و با عشق و محبت با مردم رفتار کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×