غزل شماره ۳۶۳: دردم از یار است و درمان نیز هم

غزل شماره ۳۶۳: دردم از یار است و درمان نیز هم

دردم از یار است و درمان نیز هم

دل فدای او شد و جان نیز هم

این که می‌گویند آن خوشتر ز حسن

یار ما این دارد و آن نیز هم

یاد باد آن کو به قصد خون ما

عهد را بشکست و پیمان نیز هم

دوستان در پرده می‌گویم سخن

گفته خواهد شد به دستان نیز هم

چون سر آمد دولت شب‌های وصل

بگذرد ایام هجران نیز هم

هر دو عالم یک فروغ روی اوست

گفتمت پیدا و پنهان نیز هم

اعتمادی نیست بر کار جهان

بلکه بر گردون گردان نیز هم

عاشق از قاضی نترسد می بیار

بلکه از یرغوی دیوان نیز هم

محتسب داند که حافظ عاشق است

و آصف ملک سلیمان نیز هم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- درد و رنجم و از طرفی درمانم نیز از یار است، دل و جانم نیز فدای او شده است. 

۲- این که مردم می گویند «آنی» هست که خوشتر و بهتر از زیبایی است، بار ما هم زیبایی را دارد و هم «آن» را. 

٣- یاد آنکسی که به نیت کشتن ما، گیسوی خود را در پیچ و تاب داد و پیمان شکست همیشه در خاطر ما باد.

 ۴- دوستان، سخن خود را پوشیده میگویم گرچه آشکار با نوای موسیقی هم گفته خواهد شد

۵- همچنانکه برکت و اقبال شبهای وصال به پایان رسید. روزهای هجران و جدایی نیز به پایان می رسد.

۶-هر دو عالم یک پرتو از تجلیات روی حق است، این سخن را پنهان و پیدا با تو گفتم. 

۷- نه تنها بر کار جهان بلکه بر آسمان چرخان نیز اعتمادی نیست.

۸- آدم عاشق از قاضی نمی ترسد پس شراب بیاور و بدان که عاشق حتى از بازپرسی سلطان نیز هراس ندارد.

 ۹- محتسب و وزیر کشور فارس هر دو میدانند که حافظ شراب مینوشد (زيرا عاشق است.)
 

تفسیر اول فال

شیما مدتهاست به عاشقی شهرهای ولی خود از برملا شدن رازت بی اطلاعی. درد تو درد عشق است و درمانت نیز با عشق. نگران سختی های هجران نباش زیرا خوشی و ناخوشی هردو گذران هستند و هیچ حالتی پایدار نیست. حتی اعتمادی به کار جهان نیز نمی باشد. پس هراسی به دل راه نده و از مدت عمر نهایت استفاده را ببر.

تفسیر دوم فال

یاد یار شیرین و خاطراتی که با او داشته اید تمام فکرتان را به خود مشغول کرده است. وصال یار درمان دردهای شماست. عهدی که با او داشتید را شکسته اید و این شما را بسیار اندوهگین و ناراحت کرده است.

سرانجام ایام فراق و دوری به پایان خواهد رسید. نگران نباشید و به خداوند توکل کنید که درهای بسته را باز خواهد کرد و اوضاع و احوال سر و سامان خواهد گرفت.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×