غزل شماره ۳۶۴: ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم

غزل شماره ۳۶۴: ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم

ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم

همراز عشق و همنفس جام باده‌ایم

بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند

تا کار خود ز ابروی جانان گشاده‌ایم

ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده‌ای

ما آن شقایقیم که با داغ زاده‌ایم

پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد

گو باده صاف کن که به عذر ایستاده‌ایم

کار از تو می‌رود مددی ای دلیل راه

کانصاف می‌دهیم و ز راه اوفتاده‌ایم

چون لاله می مبین و قدح در میان کار

این داغ بین که بر دل خونین نهاده‌ایم

گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست

نقش غلط مبین که همان لوح ساده‌ایم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- ما بی اندوهان سرمست عاشق و دل از دست داده هستیم، ما محرمان عشق و همدمان جام شرابیم.

۲- بر ما، كمان ملامت و سرزنش کشیده اند تا اینکه بالاخره گره کار خود را از ابروی معشوق باز کرده ایم.

٣- ای گل، دیشب تو داغ محرومیت از شراب صبحگاهی را به دوش کشیده ای و تحمل کرده ای، آری، ما آن شقایقیم که با داغ حرمان زاده شده ایم.

۴- پیر مغان اگر از تو به ما دلتنگ شده به او بگو که شراب را صاف کن زیرا که ما برای عذرخواهی آماده ایم. 

۵- ای راهنمای مرشد، کار ما بواسطه تو پیش می رود، پس ما را یاری ده زیرا که ما به راستی اقرار میکنیم که گمراه شده ایم.

۶- ما را لاله ای همسان قدح شراب که داخل آن می است مبین، به داغمان بنگر که بر دل خونین گذاشته ایم.

۷- گفتی ای حافظ این همه تصور و خیال چیست، نقش لوح ضمير ما را به اشتباه تعبیر مکن زیرا که بسیار پاک و بی نقش است.
 

تفسیر اول فال

انسانی ساده دل، با محبت و دوستی یکرنگی. با تلاش و کوشش بسیار جای خود را در میان مردم باز کرده ای. تحمل سختی ها و مبارزه با مشکلات نشانه لیاقت توست مطمئن باش با همه سادگی با توجه به این تواناییها به موفقیت های بزرگ خواهی رسید، پس در مقابل غم و غصه پایداری کن.

تفسیر دوم فال

مراقب باشید که شکست ها شما را ناامید و مایوس نکند و در راه رسیدن به هدف سست نشوید. از تجربه هایی که در این راه به دست آورده اید استفاده کنید.

از کنایه و شماتت های افراد حسود و دشمنان غم به دل راه ندهید. برای دستیابی به موفقیت باید با عقل و درایت رفتار کرده و همه جوانب را بسنجید.

 

فال حافظ جدید

 

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها

×