غزل شماره ۳۶۶: ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم

غزل شماره ۳۶۶: ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم

از بد حادثه این جا به پناه آمده‌ایم

ره رو منزل عشقیم و ز سرحد عدم

تا به اقلیم وجود این همه راه آمده‌ایم

سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت

به طلبکاری این مهرگیاه آمده‌ایم

با چنین گنج که شد خازن او روح امین

به گدایی به در خانه شاه آمده‌ایم

لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست

که در این بحر کرم غرق گناه آمده‌ایم

آبرو می‌رود ای ابر خطاپوش ببار

که به دیوان عمل نامه سیاه آمده‌ایم

حافظ این خرقه پشمینه بینداز که ما

از پی قافله با آتش آه آمده‌ایم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- ما به این آستان نه برای کسب شکوه و مقام آمده ایم بلکه بر اثر حوادث ناگوار به اینجا پناه آورده ایم.

 ۲-ما رهروان منزل عشق هستیم و از مرز نیستی، تا جهان هستی، این همه راه را طی کرده ایم. 

۳- سبزه خط عذار تو را دیدیم و از باغ بهشت برای یافتن این گیاه محبت به جهان آمده ایم.

 ۴- با وجود چنین گنجی که جبرائیل امین، نگاهبان و گنجور آن است. ما به گدایی به در خانه پادشاه جهان - پروردگار - آمده ایم. 

۵- ای کشتی توفیق الهی، لنگر بردباری و بخشایش تو کجاست زیرا غرق گناه به این دریای عفو و بخشش آمده ایم.

۶- آبرویم می رود، ای ابر رحمت خطاپوش بر من ببار زیرا که در دیوان الهی و سنجش اعمال، نامه سیاه و پرگناهی داریم. 

۷۔ حافظ، خرقه پشمینه را از تن بیرون آور زیرا که ما به دنبال کاروان عشق، با آهي آتشین و سوزان آمده ایم.
 

تفسیر اول فال

مدتهاست دچار یأس و ناامیدی شده ای و اکنون قصد انجام کاری را داری که تنها علت انتخاب آن موقعیت بد فعلی توست. به جای آنکه خود را از چاله به چاه بیندازی، به خدا پناه ببر. هرچند تو گناهکار باشی ولی او بخشنده و مهربان است و تو را یاری خواهد کرد. گول ظواهر را نخور و عاقلانه تصمیم بگیر.

تفسیر دوم فال

با اینکه روزگار به شما سخت گرفته و اوضاع و احوال تغییر کرده اما همواره به یاد خدا بوده اید و برای رسیدن به مقصود به دعا و عبادت به درگاه پروردگار پرداخته اید.

مطمئن باشید لطف و مرحمت خداوند شامل حال تان می شود و کسانی که قصد توطئه چینی علیه شما را داشتند روسیاه خواهند شد. غم به دل راه ندهید که همه چیز به خیر و خوبی به پایان می رسد.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×