غزل شماره ۳۷۰: صلاح از ما چه می‌جویی که مستان را صلا گفتیم

غزل شماره ۳۷۰: صلاح از ما چه می‌جویی که مستان را صلا گفتیم

صلاح از ما چه می‌جویی که مستان را صلا گفتیم

به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم

در میخانه‌ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود

گرت باور بود ور نه سخن این بود و ما گفتیم

من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده‌ام لیکن

بلایی کز حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوری آخر

به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

قدت گفتم که شمشاد است بس خجلت به بار آورد

که این نسبت چرا کردیم و این بهتان چرا گفتیم

جگر چون نافه‌ام خون گشت کم زینم نمی‌باید

جزای آن که با زلفت سخن از چین خطا گفتیم

تو آتش گشتی ای حافظ ولی با یار درنگرفت

ز بدعهدی گل گویی حکایت با صبا گفتیم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- تقوی و پارسایی از ما مجو زیرا که مستان را دعوت کردیم و در روزگار چشمان مستت تو، با سلامت و عافیت، خداحافظی کردیم.

 ۲- در میخانه را به رویم باز کن زیرا که از هیچ خانقاهی گشایشی دست نداد، اگر باور می کنی یا نه، مطلب همین بود که ما گفتيم.

۳- ای ساقی من به واسطه چشمان تو اینگونه مست و خراب افتاده ام، اما بر بلا و آسیبی که از سوی دوست آید باید هزاران خوشامد گفت. 

۴- اگر مرا نبخشی، در آخر پشیمان خواهی شد، پس این نکته را به یاد داشته باش که در حضور تو، کی و کجا این سخن را گفتیم. 

۵- گفتیم که قامت یار چون شمشاد است و این سخن، خجالت و شرمندگی بسیار به بار آورد که چرا ما چنین قیاسی کردیم و چرا این تهمت ناروا را زدیم. 

۶- جگرم چون نافه، غرق خون شد و من به کمتر از این سزاوار نیستم، زیرا این جزای کسی است که با وجود گیسوانت، از چین سخن می گوید.

۷- حافظا، تو آتش شدی ولی در کار اثری نکرد، گویی از بد عهدی گل با باد صبا سخن گفتیم.
 

تفسیر اول فال

راههای گوناگونی را امتحان کرده ای ولی هیچ کدام نتیجه مطلوب را بدست نیاورد و اسباب شرمندگی تو را در نزد دوستان و آشنایان فراهم کرد و این باعث رنج و عذابت شده و فکر میکنی که این تاوان اشتباهاتت است. تو تلاش خود را کرده ای اما با بدشانسی روبرو شده ای ولی هنوز فرصت هست. یکبار دیگر و این بار حساب شده وارد عمل شو که قطعا موفق خواهی شد.

تفسیر دوم فال

برای داشتن آینده روشن و سرشار از موفقیت لازم است با افراد مورد اعتماد مشورت کنید. پشت سرتان دعای خیر هست و از بلا مصون هستید. بخشش داشته باشید و به افراد نیازمند کمک کنید.

در میان جمع هر حرفی نزنید زیرا افراد سودجو و بدخواه به دنبال سواستفاده از صحبت های شما هستند. لحظه های زندگی را بیهوده به هدر ندهید و فرصت ها را غنیمت بشمارید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×