غزل شماره ۳۷۲: بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم

غزل شماره ۳۷۲: بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم

بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم

کز بهر جرعه‌ای همه محتاج این دریم

روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق

شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم

جایی که تخت و مسند جم می‌رود به باد

گر غم خوریم خوش نبود به که می‌خوریم

تا بو که دست در کمر او توان زدن

در خون دل نشسته چو یاقوت احمریم

واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما

با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم

چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا

ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم

از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت

بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم

حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست

با خاک آستانه این در به سر بریم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- بگذار از شاهراه و راه راست میخانه عشق گذر کنیم زیرا که همگی تنها بخاطر یک جرعه شراب معرفت، نیازمند این درگاهیم.

 ۲- چون روز اول، دم از رندی و عاشقی زدیم، لازم است که جز آن شیوه، راه دیگری برنگزینیم. 

۳- آنجایی که (دنیا) تخت و کرسی سلیمان به باد رفته و نابود می شود، پسندیده نیست اگر غم بخوریم، بهتر آن است که شراب بنوشیم. 

۴- در آرزوی آنکه بتوانیم دست به کمر یار برسانیم، چون یاقوت سرخ، در خون دل خود نشسته ایم. 

۵- واعظ، شوریدگان و آشفته سران را نصیحت مکن زیرا که ما با وجود خاک کوی دوست به بهشت توجهی نداریم.

۶- از آنجا که صوفیان در رقص و سماع، مقتدا و پیشوای ما هستند، ما نیز به نیرنگ، دستی برای ساع از آستین بر می آوریم.

۷- به واسطه جرعه ای از جام تو، خاک زمین ارزش نعل یافت، بیچاره ما که در نزد تو از خاک هم کمتر و بی ارزش تریم. 

۸- حافظ وقتی که به بالای قصر وصال راهی نمی یابیم، به ناچار با خاک درگاه این در می سازیم.
 

تفسیر اول فال

شما انسان بلند پروازی هستی و همین بلند پروازی ها باعث می شود در دام غم و غصه های کذایی اسیر شوی. به جای خیالبافی و بلند پروازی از همین امکاناتی که در اختیار داری استفاده بهینه و مطلوب به عمل آور که به آنچه می خواهی بی هیچ تردید می رسی.

تفسیر دوم فال

مدتی است خیلی بی خیال شده و در انجام کارها تنبلی می کنید. این رویه که در پیش گرفته اید عاقبت خوشی برای شما نخواهد داشت.

اراده و عزم خود را جزم کرده و با همت عالی برای رسیدن به اهداف و آرزوهای خود تلاش کنید. زندگی را سخت نگیرید و از آن لذت ببرید. قناعت پیشه کنید تا به آرامش درونی دست یابید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×