غزل شماره ۳۷۴: بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

غزل شماره ۳۷۴: بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم

شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم

نسیم عطرگردان را شِکَر در مجمر اندازیم

چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش

که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم

صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز

بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم

یکی از عقل می‌لافد یکی طامات می‌بافد

بیا کاین داوری‌ها را به پیش داور اندازیم

بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه

که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم

سخندانیّ و خوشخوانی نمی‌ورزند در شیراز

بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- بیا تا گلریزان کرده و در ساغر، شراب بریزیم، سقف آسمان را بشکافیم و طرح تازه ای برایش بنیان کنیم.

٢. اگر غم و اندود، لشکری آماده کنند تا خون عاشقان را بریزد، من و ساقی بر او حمله میکنیم و بنیاد او را واژگون میکنیم.

۳- شراب ارغوانی را همراه گلاب در قدح می ریزیم تا خوشبو شود و برای آنکه نسیم عطرآگین شود، در مجمر آن، شکر میریزیم.

 ۴- حال که در دستت، رودی خوش نوا است، ای مطرب، ترانه ای خوش بنواز تا همراه رقص، غزل بخوانیم و پایکوبان، سر نثار یار کنیم.

۵- ای باد صبا، خاک وجود ما را به آن استان والا برسان تا شاید به آن شاه خوبان، نگاهی بیندازیم.

۶- یکی، به عقل و دانش خود مباهات می کند و یکی ادعای کشف و کرامت دارد. بیا تا این دعویها را به نزد قاضی عالم - خدا - ببریم.

۷- اگر بهشت جاویدان را می خواهی، روزی با ما به میخانه بیا تا از پای خم، تو را به حوض کوثر برسانیم.

۸-حافظ، در شیراز، کوششی برای سخنرانی و خوشخوانی نمی کنند، پس بیا تا خود را به سرزمین دیگری برسانیم.

تفسیر اول فال

زندگی سیری است به سوی پیشرفت سکون و رکود انسان را از مرحله ترقی باز می دارد. وقت آن رسیده که در زندگی خود تحولی بنیادی بوجود آوری و دنیا را آنگونه که خود می خواهی بسازی. سفری که در پیش داری برای تو خیر است و به امید خدا آغازی است برای شروع یک زندگی تازه.

تفسیر دوم فال

مژده باد بر شما که روزهای خوش و ایام کامیابی فرا رسیده و همای سعادت روی بام خانه تان نشسته است. زندگی و روزگار را سخت نگیرید و از غم و غصه خود را رها کنید.

هرچه در این چرخ گردون برای شما رخ دهد به صلاح تان است و حکمتی دارد، در راه رسیدن به مقصود راه های مختلف را امتحان کنید تا ایام شادی ماندگار شود.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. محمد ۱۴ آذر ۱۳۹۸

    تشکر از سایت

×