غزل شماره ۳۷۶: دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم

غزل شماره ۳۷۶: دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم

دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم

سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم

نیست در کس کرم و وقت طرب می‌گذرد

چاره آن است که سجاده به می بفروشیم

خوش هواییست فرح بخش خدایا بفرست

نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم

ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است

چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم

گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی

لاجرم ز آتش حرمان و هوس می‌جوشیم

می‌کشیم از قدح لاله شرابی موهوم

چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم

حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما

بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- دوستان بهتر است که در فصل بهار به خوشی و عیش بپردازیم، این سخن صاحبدلان است و با جان و دل آن را می پذیریم. 

۲- در هیچ کس، بزرگواری و سخاوت وجود ندارد و فرصت شادمانی هم از دست می رود، چاره تنها آن است که سجاده را فروخته و بجای آن شراب بخریم.

۳- اینک هوا بسیار مطلوب و نشاط بخش است، خدایا، یار نازنینی برایمان بفرست تا بر جمال فرخنده او، شراب سرخ بنوشیم.

۴- زهره - ارغنون نواز فلک - راهزن اهل هنر است، چگونه از این غصه ناله سر ندهیم و فریاد نکنیم؟ 

۵- گل برافروخت و به جوش آمد اما ما از شراب، آبی بر گل نیفشاندیم، ناگزیر از آتش محرومی و هوس دل در حال جوشش هستیم.

۶- از جام لاله، شرابی خیالی مینوشیم، چشم حسود از ما دور باد که بدون مطرب و شراب هم مست و مدهوشيم.

 ۷۔ حافظ، این حال شگفت را با چه کسی می توان گفت که ما چون بلبلان در فصل بهار - علیرغم میل خود - به خاموش و بی صدائیم.
 

تفسیر اول فال

شما اکنون در بهار عمر خود به سر می برید و بهتر آن است که تا آنجا که می توانی از لذت های زندگی استفاده کنی و زندگی را بر خود و دیگران سخت نگیری. از چشم حسودان و بدخواهان به خدا پناه ببر و از نعماتی که خدا در اختیارت گذارده است، نهایت استفاده را ببر و حال دل خود را تنها با آنان بازگو که تو را درک می کنند.

تفسیر دوم فال

اندوهگین نباشید. غم و غصه را رها کنید و به شیرینی های زندگی فکر کنید. اگرچه روزها به سختی می گذرد و ناراحتی های زیادی را تحمل کرده اید اما می توان از دل این غم و غصه نیز شادی ها را بیرون کشید.

اگر در راه رسیدن به مقصود شکست خورده اید همچنان امید داشته باشید و صبوری پیشه کنید، شکست مقدمه پیروزی است و زندگی سرشار از پستی و بلندی ها.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×