غزل شماره ۳۷۹: سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم

غزل شماره ۳۷۹: سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم

سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم

که من نسیم حیات از پیاله می‌جویم

عبوس زهد به وجه خمار ننشیند

مرید خرقه دردی کشان خوش خویم

شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست

کشید در خم چوگان خویش چون گویم

گرم نه پیر مغان در به روی بگشاید

کدام در بزنم چاره از کجا جویم

مکن در این چمنم سرزنش به خودرویی

چنان که پرورشم می‌دهند می‌رویم

تو خانقاه و خرابات در میانه مبین

خدا گواه که هر جا که هست با اویم

غبار راه طلب کیمیای بهروزیست

غلام دولت آن خاک عنبرین بویم

ز شوق نرگس مست بلندبالایی

چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم

بیار می که به فتوی حافظ از دل پاک

غبار زرق به فیض قدح فروشویم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- سرخوشم و با صدای بلند می گویم که من، بوی خوش زندگی را از پیاله شراب می جویم.

 ۲- ترشرویی زهد بر چهره مستی نمی نشیند، من به همین سبب هوادار خرقه میگساران خوش خو و گشاده رو هستم.

 ۳- من از سرگشتگی و حیرانی مشهور شدم و ابروی دوست، مرا چون گویی در خم چوگان خود قرار داد. 

۴- اگر پیر مغان در به رویم نگشاید، در خانه چه کسی را بزنم و از کجا، چاره و علاج بجویم؟ 

۵- مرا سرزنش مکن که در چمن خلقت، مثل گلی خودرو، روئیده ام، بدانکه پروردگار آنچنان که مرا می پرورد، رشد می کنم.

۶- تو خانقاه و میخانه را واسطه مبین، خدا گواه است که هر جا که باشم، دلم با یاد اوست.

 ۷- گرد و غبار مسير طلب معرفت، کیمیای سعادت و نیکبختی است، من بنده و غلام دولت آن خاک خوشبو و عنبرین هستم.

۸- از اشتیاق چشمان مست یار بلندبالابی، چون لاله با جام شراب بر لب جویی نشسته ام.

۹- شراب بیاور تا به فتوای حافظ، غبار دورویی را از دل پاک خویش با بخشایش قدح شراب پاک کنم.
 

تفسیر اول فال

دنبال اهداف خاصی در زندگی هستی که به نظر دیگران بی ارزش می آید ولی به اعتقاد خودت بهترین اهداف و بهترین روش را برای رسیدن به آنها انتخاب کرده ای. اعتماد به نفس شما شایسته تقدیر است و ایمان و اعتقاد شما به هدفتان عامل موفقیت شماست، پس به طعنه ها و سرزنشهای دیگران اعتنا نکن و اهداف خود را دنبال کن که پیروز خواهی شد.

تفسیر دوم فال

از دودلی و تردید دوری کنید، قبل از شروع کار جدید به عواقب آن خوب بیندیشید و با تدبیر تصمیم بگیرید. از افراد دورو و فریبکار برحذر باشید و صداقت را اصل اساسی هر کاری قرار دهید.

مدتی است برای انجام کاری امروز و فردا می کنید. تنبلی را کنار بگذارید و همه تلاش خود را به کار گیرید تا سرنوشت خود را با دست های خود بسازید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×