غزل شماره ۳۷: بیا که قصر امل سخت سست بنیادست

غزل شماره ۳۷: بیا که قصر امل سخت سست بنیادست

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست

بیار باده که بنیاد عمر بر بادست

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست

چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب

سروش عالم غیبم چه مژده‌ها دادست

که ای بلندنظر شاهباز سدره نشین

نشیمن تو نه این کنج محنت آبادست

تو را ز کنگره عرش می‌زنند صفیر

ندانمت که در این دامگه چه افتادست

نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر

که این حدیث ز پیر طریقتم یادست

غم جهان مخور و پند من مبر از یاد

که این لطیفه عشقم ز ره روی یادست

رضا به داده بده وز جبین گره بگشای

که بر من و تو در اختیار نگشادست

مجو درستی عهد از جهان سست نهاد

که این عجوز عروس هزاردامادست

نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل

بنال بلبل بی دل که جای فریادست

حسد چه می‌بری ای سست نظم بر حافظ

قبول خاطر و لطف سخن خدادادست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ای ساقی، بیا که قصر آرزو بسیار ناستوار است و همراه خود، باده بیاور چرا که اساس زندگی را بر باد نهاده اند.

۲- بنده ی همت و تلاش کسی هستم که زیر آسمان نیلگون، از هر آنچه که باعث دلبستگی می شود، رها است.

۳- چه بگویم که دیشب و در حالی مست و خراب بودم و در میخانه فرشته عالم معنی، چه بشارت های نیکی به من داده است.

۴- او به من گفت که: ای باز سپید بزرگی که در سدرة المنتهی مسکن داری و بسیار والا همتي، آشیانه تو، این دنیای پر محنت و رنج نیست.

۵- از تختگاه آسمان، نام تو را فریاد می زنند اما نمی دانم که چه اتفاقی برای تو در این دنیا افتاده است.

۶- تو را پندی می دهم، آن را یاد بگیر و به آن عمل کن زیرا این نکته و سخن از پیر و مرادم در خاطر مانده است.

۷- پند مرا فراموش مکن یعنی غم دنیا را مخور زیرا که این سخن شیرین عاشقانه را از پیروی آموخته ام.

۸- به روزی رسیده خشنود باش و گره از پیشانی باز کن چرا که ما چاره و اختیار نداریم.

۹- از این دنیای سست عهد، وفاداری به پیمان را نخواه، زیرا که این پیرزن کهنسال، باحیله، عروس هزار داماد شده است.

۱۰- در خندۂ گل، نشانه ای از پیمان و وفاداری نیست، ای بلبل عاشق سزاست که بنالی که اینجا، محل فریاد و فغان است.

۱۱- ای آنکس که نظم تو سست و نااستوار است، چگونه بر حافظ حسد میبری در حالی که پسند و مقبول خاطر دیگران شدن و لطف سخنم خدا داده است.

تفسیر اول فال

داشتن آرزوهای بی پایان و پوچ و بلند پروازیهای بچگانه کاری بیهوده است، زیرا عمر انسان محدود و کوتاه است و نمی شود به مسائل دنیوی دل بست. به قول معروف دنیا به هیچ کس وفا نکرده که تو دومی باشی. پس به جای حسرت خوردن و به دیگران حسد ورزیدن استعدادهای نهفته در وجود خود را تقویت کن تا به آن جایگاهی که لایقش هستی برسی و مطمئن باش که موفق خواهی شد.

تفسیر دوم فال

گذشته را رها کنید و بیش از این در روزهای از دست رفته زندگی نکنید! به آرزوهای دست یافتنی بیشتر فکر کنید و برای آینده و رسیدن به اهداف خود تلاش کنید.

از ریا و دورویی بر حذر باشید. آرزوهای دور و دراز و دست نیافتنی باعث سرگردانی شما می شود. از نعمت های خداوند کمال استفاده را بکنید اما دلبسته دنیای فانی نباشید.

سعی کنید همواره تعادل در زندگی را حفظ کرده و قناعت پیشه کنید تا از زندگی لذت ببرید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×