غزل شماره ۳۸۰: بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم

غزل شماره ۳۸۰: بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم

بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم

که من دلشده این ره نه به خود می‌پویم

در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اند

آن چه استاد ازل گفت بگو می‌گویم

من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست

که از آن دست که او می‌کشدم می‌رویم

دوستان عیب من بی‌دل حیران مکنید

گوهری دارم و صاحب نظری می‌جویم

گر چه با دلق ملمع می گلگون عیب است

مکنم عیب کز او رنگ ریا می‌شویم

خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است

می‌سرایم به شب و وقت سحر می‌مویم

حافظم گفت که خاک در میخانه مبوی

گو مکن عیب که من مشک ختن می‌بویم

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- بارها این سخن را گفته ام و این بار نیز تکرار میکنم که من عاشق، راه عشق را نه به اراده خود طی می کنم.

 ۲- مرا در پشت آینه، چون طوطیان نگاهداشته اند و هر آنچه را که استاد ازل بگوید بگو، من می گویم. 

٣- من اگر خارم اگر گل، باغبان چمن آرایی هست که بدان صورت که مرا می پرورد، رشد میکنم. 

۴- دوستان بر من بیدل و عاشق خرده مگیرید زیرا گوهر عشق دارم و به دنبال صاحبدلی میگردم 

۵- اگر چه با وجود خرقه وصله وصله، نوشیدن شراب سرخ پسندیده نیست، اما بر من عیب و خرده مگیر زیرا که با آن، رنگ ریا و تظاهر را پاک میکنم. 

۶- خنده و گریه عاشقان از اثر عوامل دیگر است، بخاطر همین شب سرود خوان هستم و سحرگاهان، نالان و مویه کنان.

۷- حافظ به من گفت که خاک آستانه میخانه را بو مکن، به او بگو بر من خرده مگیر زیرا که گویی مشک ختن را می بریم.
 

تفسیر اول فال

هیچ کس منکر قضا و قدر و دست سرنوشت نیست، ولی نه اینکه همه چیز را پای تقدیر بگذاری. انسان موجودی دارای اختیار است پس باید از این توانایی که خدا در اختیارش قرار داده بهترین استفاده را ببرد و مناسبترین راهها را برای زندگی انتخاب کند. همت عالی مهمترین شرط پیروزی است. هرگز از آن غافل مشو.

تفسیر دوم فال

بسیار پریشان و سردرگم هستید و نمی دانید برای آینده چه راهی را در پیش گرفته و چه اهدافی برای خود تعیین کنید. منتظر نباشید که دیگران به جای شما فکر کنند و تصمیم بگیرند!

با خودتان خلوت کنید و درباره اهدافی که دارید خوب فکر کنید و مواردی که لازم است تغییر دهید و بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید، سپس با اراده قوی و همت عالی برای رسیدن به آن ها تلاش کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×