غزل شماره ۳۸۴: می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان

غزل شماره ۳۸۴: می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان

می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان

هجران بلای ما شد یا رب بلا بگردان

مه جلوه می‌نماید بر سبز خنگ گردون

تا او به سر درآید بر رخش پا بگردان

مر غول را برافشان یعنی به رغم سنبل

گرد چمن بخوری همچون صبا بگردان

یغمای عقل و دین را بیرون خرام سرمست

در سر کلاه بشکن در بر قبا بگردان

ای نور چشم مستان در عین انتظارم

چنگ حزین و جامی بنواز یا بگردان

دوران همی‌نویسد بر عارضش خطی خوش

یا رب نوشته بد از یار ما بگردان

حافظ ز خوبرویان بختت جز این قدر نیست

گر نیستت رضایی حکم قضا بگردان

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- از اندوه فراق تو، می سوزم، پس از ستم رویگردان شو، آسیب و بلای ما، هجران است، پروردگارا این بلا را از سرمان دور کن.

۲- ماه بر اسب سبز آسمان خودنمایی می کند، ای معشوق من، تو بر رخش زیبایی سوار شو تا او از خجالت، سرنگون شود.

 ٣-گیسوی پیچان خود را افشان کن تا علیرغم میل سنبل در اطراف چمن و گلزار، همچون باد صبا، بوی خوش بپراکنی.

 ۴- برای غارت عقل و دین، سرمستانه بخرام و بیرون بیا و گوشه کلاه را بر سرت بشکن و برقص و قبا را بر تن خود به چرخش در آور. 

۵-  ای نور چشم مستان، من سخت در انتظار هستم، چنگی با آوایی حزین بنواز و جام شرابی به گردش در آور.

۶- گردش زمانه، بر چهره یار سبزه عذاری زیبا میکشد، خداوندا سرنوشت بدرا از یار ما دور ساز.

۷- حافظ، تو از زیبارویان بیش ازین نصیبی نداری، اگر از این نصيب، رضایتی نداری و می توانی، دستور و حكم قضا را دگرگون کن.
 

تفسیر اول فال

از پیش آمدها و حوادث بد روزگار به خدا پناه ببر، زیرا او بهترین پناهگاه است و تو را از آفات و گزندها حفظ می کند. مدتهاست در انتظار تحولی مثبت در زندگی خود هستی و از زندگی فعلی ات رضایت نداری. بدان که برای تغییر زندگیت و ایجاد این تحول نیاز به یک تلاش او کوشش وسیع است که از دست تو برمی آید.

تفسیر دوم فال

از کبر و خودبینی برحذر باشید که عاقبت خوبی ندارد و شما را از رسیدن به موفقیت دور می کند. قدر دوستان جانی را بدانید و با آن ها صادق و یکرنگ باشید تا در مواقعی که به حضورشان نیاز دارید به کمک شما بشتابند.

مدتی است از یار دور افتاده و غم فراق شما را آزار می دهد. سرانجام هجران پایان پیدا کرده و به وصال یار می رسید. از حرص و طمع برای مال دنیا دست بردارید و قناعت پیشه کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×