غزل شماره ۳۸۶: خدا را کم نشین با خرقه پوشان

غزل شماره ۳۸۶: خدا را کم نشین با خرقه پوشان

خدا را کم نشین با خرقه پوشان

رخ از رندان بی‌سامان مپوشان

در این خرقه بسی آلودگی هست

خوشا وقت قبای می فروشان

در این صوفی وشان دردی ندیدم

که صافی باد عیش دردنوشان

تو نازک طبعی و طاقت نیاری

گرانی‌های مشتی دلق پوشان

چو مستم کرده‌ای مستور منشین

چو نوشم داده‌ای زهرم منوشان

بیا و از غبن این سالوسیان بین

صراحی خون دل و بربط خروشان

ز دلگرمی حافظ بر حذر باش

که دارد سینه‌ای چون دیگ جوشان

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- بخاطر خدا هر چه کمتر با صوفیان پشمینه پوش بنشین و از وارستگان بی سر و سامان نیز چهره پنهان مکن. 

۲- در خرقه این صوفیان، ناپاکی بسیار است خوشا حال و وقت قبای می فروشان.

 ٣- ما در میان این صوفی نمایان، درد عشقی ندیدیم، امید که عیش و نوش دردنوشان همیشه گوارا و پاک بماند.

 ۴- تو طبعی لطیف داری و گرانجانی و بدخلقی های گروهی خرقه پوش را نمی توانی تحمل کنی و طاقت بیاوری. 

۵- حال که مستم کرده ای، چهره ات را پنهان مکن و اینک که به من شراب گوارا داده ای، زهر در کامم مریز.

۶- بیا و زیان رسانی این فریبکاران را ببین که صراحی، خونین دل است و بربط در حال فریاد و فغان.

 ٧- از سوز دل حافظ پرهیز کن زیرا که سینه ای دارد که از غصه چون دیگ می جوشد.
 

تفسیر اول فال

تو که انسان ساده و پاکی هستی باید در انتخاب دوست دقت بیشتری کنی هرکه مال بیشتری داشت دوست بهتری نخواهد بود از آنان که پلیدیهای وجودشان را با استفاده از پول و مقام می پوشاننده بر حذر باش که دوستی با آنان جز حسرت عاقبتی به بار نخواهد آورد. اگر برای کسی کاری انجام دادی اجر آن را ضایع نکن و ثوابش را از خدا بگیر.

تفسیر دوم فال

انسان پاک دل، صادق و راستگو هستید و همین خلوص نیت شما ممکن است باعث سوء استفاده برخی افراد بدخواه و حسود شود. مراقب توطئه چینی آن ها باشید.

برای گذشتن از موانع و مشکلات اراده فولادین و عزم راسخ نیاز است، توانایی و استعدادهای فراوانی دارید که قبل از شروع هر کار ابتدا باید آن ها را شناخته و خود را محک بزنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×