غزل شماره ۳۸۸: بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن

غزل شماره ۳۸۸: بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن

بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن

به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن

رسید باد صبا غنچه در هواداری

ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن

طریق صدق بیاموز از آب صافی دل

به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن

ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر

شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن

عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد

بعینه دل و دین می‌برد به وجه حسن

صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار

برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن

حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو

به قول حافظ و فتوی پیر صاحب فن

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- بهار و گل شادی افزا شد و توبه مستان را شکست پس برای شادی چهره گل، ریشه غم و اندوه را از دل خود برکن.

 ۲- باد صبا رسید و غنچه برای هواداری او، از خود بیخود شد و جامه بر تن خویش درید و شکفت.

 ۳- شیوه راستی را از آب روشن دل یاد بگیر و به حقیقت، آزادگی و وارستگی را از سرو چمن بجوی

 ۴- از هنرنمایی باد صبا، بر گرد چهره گل، زلف افشان و پیچیده را بنگر و چین و شکن گیسوان سنبل را به روی رخسار یاسمن تماشا کن

۵- عروس غنچه با اقبال نیکو از سراپرده بیرون آمد و به طریقی نیکو و آشکارا، دل و دین ما را می برد.

۶- آوای بلبل شوریده سر و عاشق و خروش هزاردستان، برای رسیدن به وصال گل از سرای اندوه بیرون آمد و شنیده شد.

 ۷- با کلام و غزل حافظ و فتوای فقيه صاحبنظر، از خوبان و خوبرویان و از جام شراب سخن بگو.
 

تفسیر اول فال

گرچه پیش از این بارها در زندگی خود با شکست مواجه شده ای، ولی بدان که شکست پل پیروزی است. پس اکنون که خدا فرصتی تازه در اختیار تو قرار داده غم و غصه ها را از یاد بیر و یا فراموش کردن گذشته، آینده ای تازه بساز. زندگی هنوز ادامه دارد و دنیا به آخر نرسیده و همه چیز برای رسیدن به اهداف تو مهیاست.

تفسیر دوم فال

اراده قوی و روحیه خود را حفظ کنید و به مسیر خود ادامه دهید. خود را اسیر غم دنیا نکنید، به شادی و سرور بپردازید و از انزوا و گوشه نشینی دوری کنید.

به گونه ای زندگی کنید که دوست دارید. آزاده باشید. بخت و اقبال خوبی دارید و خبرهای خوشی دریافت خواهید کرد که همه غم و غصه را می شوید و با خود می برد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×