غزل شماره ۳۹۱: خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن

غزل شماره ۳۹۱: خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن

تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن

غم دل چند توان خورد که ایام نماند

گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن

مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که بر او

رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن

باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش

اعتبار سخن عام چه خواهد بودن

دست رنج تو همان به که شود صرف به کام

دانی آخر که به ناکام چه خواهد بودن

پیر میخانه همی‌خواند معمایی دوش

از خط جام که فرجام چه خواهد بودن

بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل

تا جزای من بدنام چه خواهد بودن

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- از فكر به شراب و جام چه چیزی خوشتر است، باید ببینیم که عاقبت کار چه خواهد بود؟

 ٢- تا کی می توان اندوه دل خورد زیرا که دیگر عمری نمانده، بگذار که نه دلی باشد نه روزگاری، چه باکی است؟ 

۳-به مرغ کم حوصله بگو که در فکر خود باشد وگرنه کسی که برای گرفتن او دام می نهد، چه رحمی می تواند به او بکند؟

 ۴- باده بنوش و غصه مخور و به نصیحت تقلید کننده ای که خود رأي مستقلی ندارد گوش مده، سخن عوام، چندان اعتبار و ارزشی ندارد.

۵- آنچه از مزد و دسترنج داری بهتر است که صرف آرزو و مرادت شود، زیرا که میدانی در پایان ناکامی و بی بهرگی تا چه حد خواهد بود.

۶- دیشب، پیر میخانه، سخنی پوشیده را از خط جام بیان می کرد و میگفت که پایان کار آدمی چه چیزی خواهد بود. 

۷- دل حافظ را از جاده تقوی، با دف و چنگ، خارج کردم تا ببینم که کیفر من گناهکار و رسوا چه خواهد بود؟
 

تفسیر اول فال

عمری را به کسب مال و ثروت صرف کرده ای بی آنکه هیچ بهره ای از روزهای خوش زندگی بگیری ولی بدان که زندگی برای آنکه از اندوخته هایت لذت ببری به تو فرصتی نخواهد داد. پیش از آنکه دیر شود از آنچه با رنج و زحمت بدست آوردهای کام دل بگیر که هیچ چیز ابدی و ماندنی نخواهد بود.

تفسیر دوم فال

انسان دوراندیشی هستید و قبل از هرکاری خوب به عواقب آن فکر می کنید، قصد انجام کاری دارید که از سرانجام آن مطمئن نیستید و می ترسید که نتیجه خوبی نداشته باشد.

این روزها بی حوصله هستید و به همه بی اعتماد شده اید. بهتر است از این رفتار دست بردارید. نگران آخر کار نباشید، تمام تلاش خود را به کار ببندید که بی شک عاقبت خوبی در انتظار شماست.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×