غزل شماره ۳۹۴: ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن

غزل شماره ۳۹۴: ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن

ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن

خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن

در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر

در زلف بی‌قرار تو پیدا قرار حسن

ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی

سروی نخاست چون قدت از جویبار حسن

خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری

فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن

از دام زلف و دانه خال تو در جهان

یک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن

دایم به لطف دایه طبع از میان جان

می‌پرورد به ناز تو را در کنار حسن

گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است

کآب حیات می‌خورد از جویبار حسن

حافظ طمع برید که بیند نظیر تو

دیار نیست جز رخت اندر دیار حسن

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- ای کسی که چهره ات منظره زیبایی ماه را دارد و نوبهار زیبایی است، خال سیاه تو و سبزه عذار تو مرکز زیبایی و مدار وجاهت است.

 ۲- معجزه جادوگری در چشمان مست تو پنهان شده و آرامش و قرار زیبایی در گیسوان پرتاب تو پیدا شده است.

 ٣- از برج آسمان جمال، چون تو، ماهی نتابید و از کنار جویبار زیبایی، هیچ سروی به بالای قامت تو نروئید. 

 ۴- از ملاحت و خوبرویی تو، دوران عشق و دلبری، خرم شد و از لطافت تو، ایام زیبایی، فرخ و مبارک. 

۵- از دام گیسوان و دانه خال سیاهت در جهان حتی یک مرغ دل هم نیست که شکار زیبایی تو نشده باشد.

۶- دایه طبیعت، همیشه از سر لطف و مهربانی و از صمیم جان، تو را در آغوش زیبایی با ناز و نوازش می پرورد.

۷- بر اطراف لب تو، از آن جهت بنفشه (خط عذار) تر و تازه است که از سرچشمه زیبائی تو آب زندگانی مینوشد. 

۸- حافظ از اینکه همچون تویی را ببیند قطع امید کرد زیرا در سرزمین زیبایی، هیچ کس دارای چهره ای چون تو نیست.
 

تفسیر اول فال

انتخاب تو به حق بهترین انتخاب است. بیش از این طمع کردن به صلاح تو نیست. مطمئن باش از آنچه بدست آورده ای بهتری نخواهی یافت، پس به قول قدما در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. هرچه سریع تر نیت خود را عملی نما و به وسوسه های دیگران توجهی نکن.

تفسیر دوم فال

روزهای خوشبختی و کامیابی نزدیک است و زندگی روی خوشش را به شما نشان خواهد داد. قدر خانواده و نزدیکان را بدانید که بسیار مهربان و دلسوز هستند. عهدی که با یار بسته اید خوب و مبارک است.

از فرصت های پیش آمده استفاده کنید و با دوراندیشی و تدبیر آینده روشنی برای خود بسازید. در ایام خوشی از کبر و خودخواهی دوری کنید که پیامدهای منفی در زندگی تان خواهد داشت.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×