غزل شماره ۳۹۵: گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن

غزل شماره ۳۹۵: گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن

گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن

یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را

چون شیشه‌های دیده ما پرگلاب کن

ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد

ساقی به دور باده گلگون شتاب کن

بگشا به شیوه نرگس پرخواب مست را

و از رشک چشم نرگس رعنا به خواب کن

بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر

بنگر به رنگ لاله و عزم شراب کن

زان جا که رسم و عادت عاشق‌کشی توست

با دشمنان قدح کش و با ما عتاب کن

همچون حباب دیده به روی قدح گشای

وین خانه را قیاس اساس از حباب کن

حافظ وصال می‌طلبد از ره دعا

یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- چهره را با گیسوان خوشبوی خود در نقاب پنهان ساز، یعنی که چهره ات را بپوشان و جهانی را از اشتیاق ویران ساز.

 ۲- از گل چهره ات، عرق بریز و پیرامون باغ را، چون شیشه های چشم ما پر از گلاب کن. 

٣- حال که فصل بهار، چون عمر ما برای رفتن عجله می کند، ساقی برای به گردش در آوردن شراب گلگون شتاب کن.

 ۴- چشمان مخمور و مست خود را با ناز باز کن و چشم نرگس خودنما را از حسادت فرو بند. 

۵- بنفشه را بو کن و زلف معشوق را بگیر، به رنگ خونین و سرخ لاله نگاه کن و قصد شراب نوشی کن.

۶- از آنجا که شیوه و خلق و خوی تو عاشق کشی است، با دشمنان ما شراب بشوش و با ما درشتی و کج خلقی کن. 

۷- چون حبابی، چشم بر قدح باده باز کن و اساس خانه دنیا را با حباب مقایسه کن. 

۸- حافظ از طریق دعا و نیاز، طالب وصال است، یارب، دعای عاشقان خسته دل را بپذیر و اجابت کن.
 

تفسیر اول فال

بی آنکه خود بدانی فرصتی در اختیار تو قرار گرفته که به سرعت در حال گذر است و این در حالی است که با وجود تمام مشکلات، تو می توانی از این فرصت نهایت استفاده را ببری. قبل از هرچیز به خدا توکل کن و با خلوص نیت از او حاجات خود را بخواه که به امید خدا مستجاب خواهد شد.

تفسیر دوم فال

رفتار خوب و منش پسندیده ای که دارید باعث جذب اطرافیان شده است. خصلت های نیکو و حسن و کمال تان به حد اعلا است و با چشم های زیبایی که دارید با همه حرف می زنید!

عهد و پیمانی بسته اید که نتایج خوبی به بار خواهد آورد. خدا را شکرگزار باشید که چرخ گردون به کام تان خواهد چرخید و از لطف فرد خاصی بهره مند می شوید. نیت دل برآورده می شود و حال شما هر روز بهتر خواهد شد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×