غزل شماره ۳۹۸: ای نور چشم من سخنی هست گوش کن

غزل شماره ۳۹۸: ای نور چشم من سخنی هست گوش کن

ای نور چشم من سخنی هست گوش کن

چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن

در راه عشق وسوسه اهرمن بسیست

پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن

برگ نوا تبه شد و ساز طرب نماند

ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن

تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت

همت در این عمل طلب از می فروش کن

پیران سخن ز تجربه گویند گفتمت

هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن

بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق

خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن

با دوستان مضایقه در عمر و مال نیست

صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن

ساقی که جامت از می صافی تهی مباد

چشم عنایتی به من دردنوش کن

سرمست در قبای زرافشان چو بگذری

یک بوسه نذر حافظ پشمینه پوش کن

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ادای فروغ دیده من، سخنی دارم پس آن را بشنو: آنگاه که ساغرت پر از باده است، آن را بنوشان و خود نیز بنوش.

 ۲- در طریق عشق الهی، وسوسه دیر نفس بسیار است، پس هوشیار باش و با گوش دل و جان خود، به پیام هاتف غیبی گوش کن. 

٣- ساز و برگ عیش و زندگی نابود شد و ساز و برگ شادی نماند، ای چنگ ناله بلند کن و ای دی فریاد برآور. 

۴- تسبیح و خرقه زهد، به تو لذت مستی جام معرفت را نمی بخشد، پس در این کار، نیروی همت و اراده را از میفروش بطلب. 

۵- پیران، براساس تجربه سخن می گویند، ای پسر جوانی که روزی پیر شوی، این سخن را به تو گفتم پس به پندم گوش بده.

۶- دست عشق نمی تواند بر آدم عاقل و هوشمند، زنجیر بزند، اگر می خواهی که به گیسوی یار دست بزنی، باید عقل و خرد را فراموش کنی.

 ۷- با دوستان یکرنگ، مضایقه در بخشیدن عمر و مال چندان روا نیست، اگر صد جان داری آنها را فدای یار اندرز پذیر خود کن. 

۷- ای ساقی - که امیدوارم جامت هرگز از شراب روشن و پالوده خالی نباشد - نظر عنایتی نیز به من دُرد نوش بینداز.

۹- وقتی که در میان قبای زرافشان خود، سرمست و خوشی و از کنار ما میگذری، به شکرانه، یک بوسه نذر حافظ پشمینه پوش کن.
 

تفسیر اول فال

اکنون که به قصد خیر نیتی کرده ای در انجام آن مصر باش و به وسوسه های نفس و سخن دشمنان اعتنایی نکن. زندگی زیبا و آرام خود را بیهوده تلخ مکن. از راهنمایی های افراد با تجربه استفاده کن و از دوستان واقعی خود هیچ چیز را دریغ مدار تا به یاری آنها و توکل به خدا به موفقیت برسی.

تفسیر دوم فال

از تنبلی و بی خیالی در انجام کارها برحذر باشید و امروز و فردا نکنید. به خداوند پناه ببرید تا با ذکر و عبادت پروردگار از وسوسه شیطان و هوای نفس در امان مانده و به بیراهه کشیده نشوید.

قصد انجام کاری دارید که نیاز به اراده آهنین و همت عالی دارد. با بزرگان و افراد با تجربه مشورت کنید تا به مراد دل برسید. لطف پروردگار شامل حال شما خواهد شد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×