غزل شماره ۴۰۳: شراب لعل کش و روی مه جبینان بین

غزل شماره ۴۰۳: شراب لعل کش و روی مه جبینان بین

شراب لعل کش و روی مه جبینان بین

خلاف مذهب آنان جمال اینان بین

به زیر دلق ملمع کمندها دارند

درازدستی این کوته آستینان بین

به خرمن دو جهان سر فرو نمی‌آرند

دماغ و کبر گدایان و خوشه چینان بین

بهای نیم کرشمه هزار جان طلبند

نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین

حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت

وفای صحبت یاران و همنشینان بین

اسیر عشق شدن چاره خلاص من است

ضمیر عاقبت اندیش پیش بینان بین

کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست

صفای همت پاکان و پاکدینان بین

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- شراب لعل نام بنوش و رخسار ماهرویان را ببین و برخلاف مذهب صوفیان ریاکار، به چهر زیبارویان بنگر.

 ۲- در زیر خرقه وصله شده خود، بندهای نیرنگ پنهان کرده اند، این بظاهر دست از دنیا شستگانی که قصد تجاوز و درازدستی به حقوق مردم را دارند. 

۳۔ سرکشی فقیران کوی عشق و خوشه چینان خرمن معرفت را بنگر که به تمام محصول دنیا و آخرت، توجه و التفاتی ندارند.

 ۴- این دلبران، به بهای نیم کرشمه، خواهان هزاران جان هستند که تسلیم آنان شود، نیاز صاحبدلان و ناز و کرشمه دلبران نازپرورده را بنگر. 

۵- حق معاشرت با ما را فراموش کرد و از نزد ما رفت، بنگر که وفای هم صحبتی باران و همدان تا چه حد است.

۶- تنها راه خلاصی و نجات من، اسیر عشق شدن است، ببین که ضمیر و درون عاقبت اندیشان و پایان بینان چگونه است.

 ۷- مصاحبت با دوست، غبار کدورت و تیرگی را از دل حافظ پاک کرده ببین که صفای نیت پاکان و صادقان در دین تا چه اندازه است.
 

تفسیر اول فال

چشمهای خود را باز کن و اطراف و اطرافیانت را با چشم بصیرت ببین. تنها به ظاهر انسانها نگاه نکن و به باطن افراد بیش از ظاهرشان توجه داشته باش. اگر عشقی در سر داری، بدان که وصال به آن تلاش بسیاری می طلبد ولی عاقبتی خوش در انتظار توست که همنشینی با او غم ها و غصه هایت را از دل خواهد ربود.

تفسیر دوم فال

چشمهای خود را باز کن و اطراف و اطرافیانت را با چشم بصیرت ببین. تنها به ظاهر انسانها نگاه نکن و به باطن افراد بیش از ظاهرشان توجه داشته باش. اگر عشقی در سر داری، بدان که وصال به آن تلاش بسیاری می طلبد ولی عاقبتی خوش در انتظار توست که همنشینی با او غم ها و غصه هایت را از دل خواهد ربود.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×