غزل شماره ۴۰۴: می‌فکن بر صف رندان نظری بهتر از این

غزل شماره ۴۰۴: می‌فکن بر صف رندان نظری بهتر از این

می‌فکن بر صف رندان نظری بهتر از این

بر در میکده می کن گذری بهتر از این

در حق من لبت این لطف که می‌فرماید

سخت خوب است ولیکن قدری بهتر از این

آن که فکرش گره از کار جهان بگشاید

گو در این کار بفرما نظری بهتر از این

ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق

برو ای خواجه عاقل هنری بهتر از این

دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم

مادر دهر ندارد پسری بهتر از این

من چو گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس

بشنو از من که نگوید دگری بهتر از این

کلک حافظ شکرین میوه نباتیست بچین

که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- بر جماعت وارستگان، نگاهی بهتر از این بینداز و از در میخانه با توجهی بیشتر گذر کن

 ۲- آنچه که لب تو در حق من لطف و مهربانی میکند بسیار نیکو است اما قدری بهتر از این انتظار دارم.

 ۳- به آنکسی که اندیشه اش، مشکلات کار جهان را حل می کند بگو که در این کار ما، عنایتی بهتر از این داشته باشد.

 ۴- نصیحتگوی من گفت که عشق، جز غم، چه لطفی دارد؟ ای سرور عاقل، دور شو، چه هنر و لطفی بهتر از این مییابی؟

۵- اگر به آن فرزند گرامی دل نبندم چه کنم؟ زیرا که مادر روزگار، پسری بهتر از این نزاده است.

۶- آنگاه که من می گویم شراب بنوش و لب ساقی بیوس، از من سخن بپذیر زیرا که کسی بهتر ازین سخنی نخواهد گفت.

۷- قلم حافظ، گیاهی با میوه شیرین است و تو در باغ جان، میوه و ثمری بهتر از این هرگز نخواهی دید.
 

تفسیر اول فال

مردم را به چشم حقارت نگاه نکن و چون کاری را شروع میکنی با سعی و تلاشی در خور باشد. در هر مرحله از زندگی عقل و تفکر، گره گشای امور است، پس در کارها عاقلانه بیندیش و با حوصله تصمیم بگیر. فکر و نیتی که در سر داری برای تو بهترین انتخاب است. زیاده خواهی و طمع ورزی مکن و به امید خدا وارد عمل شو تا کامیاب و سرافراز شوی.

تفسیر دوم فال

برای رسیدن به مراد دل باید بیشتر تلاش کنید و با اراده و انرژی جلو بروید تا کام دل برآورده شود. برای موفقیت با افراد با تجربه و دوستان مورد اعتماد مشورت کنید تا دچار اشتباه نشوید.

قبل از هر اقدامی جوانب آن را دقیق بررسی کرده و با درایت و دوراندیشی تصمیم بگیرید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×