غزل شماره ۴۰۵: به جان پیر خرابات و حق صحبت او

غزل شماره ۴۰۵: به جان پیر خرابات و حق صحبت او

به جان پیر خرابات و حق صحبت او

که نیست در سر من جز هوای خدمت او

بهشت اگر چه نه جای گناهکاران است

بیار باده که مستظهرم به همت او

چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد

که زد به خرمن ما آتش محبت او

بر آستانه میخانه گر سری بینی

مزن به پای که معلوم نیست نیت او

بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب

نوید داد که عام است فیض رحمت او

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست

که نیست معصیت و زهد بی مشیت او

نمی‌کند دل من میل زهد و توبه ولی

به نام خواجه بکوشیم و فر دولت او

مدام خرقه حافظ به باده در گرو است

مگر ز خاک خرابات بود فطرت او

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- سوگند به جان پیر میخانه معرفت و حق مصاحبت او، که در سر من جز آرزوی چاکری او، آرزوی دیگری نیست. 

٢. اگر چه بهشت جای گناهکاران نیست، اما باده بیاور زیرا که من در عین گناهکاری، به دعا و همت او، پشتگرم هستم. 

٣- چراغ صاعقه آن ابر همیشه روشن باشد که به خرمن هستی من، آتش عشق او را زد. 

۴- اگر در آستانه میخانه، سری افتاده بینی، آن را با پا به گوشه ای مینداز و پایمال مکن زیرا که نیت و قصد او بر تو معلوم نیست.

۵- بیا که دیشب در حال مستی من، جبرائیل این مژده را آورد که بخشش و رحمت حق، برای همگان است.

۶-اگر چه دل ما به پارسایی و توبه تمایلی ندارد اما به خاطر نام خواجه و شکوه دولت او، تلاش خود را خواهیم کرد.

 ۷- به دیده تحقير به من مست نگاه مکن زیرا که گناه و تقوی و پرهیزکاری بی خواست و اراده پروردگار انجام نمی شود.

۸- خرقه پشمینه حافظ همیشه در گرو وجه شراب است، مگر وی را از خاک میکده آفریده اند که چنین سرشتی دارد؟ 
 

تفسیر اول فال

در تمام مدت عمر و زندگی خود همیشه در کارهای خود نیت خیر و خیال خدمت به خلق خدا را در سر داشته ای و طعنه و تحقیر دیگران در شما خللی وارد نکرده است. به پاس این اخلاق نیکو به زودی رحمت الهی شامل حالتان خواهد شد و کارهایتان سر و سامان می یابد و مشکلات مالی شما کاملا مرتفع می گردد و این پاداش فطرت پاک شماست.

تفسیر دوم فال

غم به دل راه ندهید و نگران نباشید که به زودی مشکلات حل شده و به مراد دل خواهید رسید. روزهای خوش در راه است و غصه ها به پایان می رسد.

از غرور و کبر دوری کنید و به ضعف های خود توجه داشته باشید و برای رسیدن به هدف راه های جدید را امتحان کنید، انشالله به یاری خداوند و توکل بر او به اهداف خود دست پیدا می کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×