غزل شماره ۴۰: المنه لله که در میکده باز است

غزل شماره ۴۰: المنه لله که در میکده باز است

المنة لله که در میکده باز است

زان رو که مرا بر در او روی نیاز است

خم‌ها همه در جوش و خروشند ز مستی

وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است

از وی همه مستی و غرور است و تکبر

وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است

رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم

با دوست بگوییم که او محرم راز است

شرح شکن زلف خم اندر خم جانان

کوته نتوان کرد که این قصه دراز است

بار دل مجنون و خم طره لیلی

رخساره محمود و کف پای ایاز است

بردوخته‌ام دیده چو باز از همه عالم

تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است

در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید

از قبله ابروی تو در عین نماز است

ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین

از شمع بپرسید که در سوز و گداز است

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- سپاس خدای را که در میکده گشوده است زیرا که من به آن در (میکده) نیازمندم.

۲- تمامی خم ها از شدت مستی در جوش و خروشند و آن شرابی که آنجاست باده حقیقت است نه سراب مجازی.

٣- از سوی معشوق، فقط مستی و دلیری در دلبری و گردنکشی است و از سوی ما هم تنها بیچارگی و درماندگی و نیاز است.

۴- آن سر و رازی را که ما به هیچکس نگفتیم و نخواهیم گفت، با دوست که محرم راز ماست، می گوییم.

۵- قصه گیسوی شکن در شکن یار را نمی توان کوتاه بیان کرد که قصه ای بس طولانی است.

۶- این قصه غم های دل مجنون و شکنج گیسوی لیلی است و داستان چهره محمود است و پای معشرق ایاز.

۷- من چون بازی دست آموز چشم از همه دنیا بسته ام زیرا که دیده من تنها چهره زیبای تو را می بیند.

۸- هر کس به کوی تو که چون کعبه مقدس است بیاید، ابروی تو قبله اش می شود و برابر آن به نماز می ایستد.

۹- ای یاران مجلس، سوز دل حافظ، ناتوان را از شمع بپرسید که چون او در سوز و گداز است.

تفسیر اول فال

شکر خدای را به جا بیاور که درها به رویت گشوده خواهد شد و رویاهایت با حقیقت پیوند می خورد. شخصی وارد زندگیت می شود که می توانی او را محرم رازهای ناگفته خود بدانی و به او اعتماد کنی. او چشم تو را بر روی همه جهان می بندد و دیدگانت را تنها به روی زیبایی ها می گشاید. پس بی آنکه غم و اندوه به وجود خود راه دهی خود را برای آمدن او آماده کن.

تفسیر دوم فال

نظرکرده خداوند هستید و نعمت و برکت زیادی به شما ارزانی شده است. از تکبر و غرور دوری کنید. به زودی گم کرده خود را پیدا می کنید.

موفقیت و کامیابی بزرگ در راه است. با صبوری و توکل به خدا به مقصود خواهید رسید. نذری دارید که باید ادا کنید.

دلبسته مال دنیا و خوشی های دنیوی نباشید. برای ازدواج زود اقدام نکنید. درهای بسته باز خواهد شد اما مراقب باشید که در مسیر درست قدم بگذارید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×